Batibouw seminarie 'Circulair Bouwen'

Op donderdag 28 februari (11u-13u) organiseert Pixii samen met VIBE tijdens Batibouw een seminarie over circulair bouwen. Dit seminarie zal doorgaan in de Conference Room (Paleis 5) en wordt afwisselend in het Frans en het Nederlands gevoerd.

AGENDA

11u00: Introductie door Jeroen Vrijders – Labo Duurzame Ontwikkeling

(FR/NL) Jeroen Vrijders is hoofd van het Labo Duurzame Ontwikkeling en co-animator van het Technisch Comité “Smart & Sustainable Constructions” van het WTCB. Vanuit die hoedanigheid was en is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten rond circulaire economie, zowel wat betreft Urban Mining als het realiseren van nieuwe duurzame gebouwen.
 

11u05: Emilie Gobbo  – UCL

(FR) Emilie Gobbo start met een toelichting over waarom we het anders moeten aanpakken, welke problemen de huidige manier van bouwen met zich meebrengt en hoe we het anders kunnen doen. Emilie is architecte en onderzoekster bij de UCL en bekijkt onder meer hoe circulaire bouwprocessen binnen de huidige Brusselse bouwsector ontwikkeld kunnen worden.
 

11u20: Ken De Cooman – BC architects & studies

(FR) Ken De Cooman is architect bij BC architects & studies. BC ontwerpt innovatieve, circulaire gebouwen in onderzoek (Solidary Mobile Housing, KULeuven) en in de praktijk (Berg te Termunt, Tervuren) en heeft onlangs het bedrijf BC materials opgestart rond urban mining van grondverzet om circulaire leembouwmaterialen te produceren.
 

11u35: Christian Levie – Econocom

(FR) Christian Levie representeert Econocom, een bedrijf dat ICT-services voor circulaire aankoop en onderhoudfaciliteert aan de hand van nieuwe verdienmodellen, product-dienstcombinaties, as-a-service business modellen.
 

11u50: Mieke Vandenbroucke – VIBE vzw

(NL) Mieke Vandenbroucke stelt voor hoe je de kringloop kan sluiten met enkele praktische ontwerprichtlijnen en inspirerende voorbeelden. Mieke is ingenieur-architecte van opleiding, behaalde een doctoraat over het thema en is nu werkzaam bij VIBE, een organisatie die zich inzet voor een gezonde en milieuvriendelijke gebouwde omgeving.
 

12u05: Stijn Elsen – VUB

(NL) Stijn Elsen presenteert het praktijkvoorbeeld van circulair bouwen: een renovatieproject op de campus van de Vrije Universiteit Brussel. In samenwerking met enkele industriële partners worden innoverende en circulaire oplossingenin de praktijk getest. Ingenieur-architect Stijn richtte het architectenbureau KADERSTUDIO op en past circulaire concepten zowel toe in zijn dagelijkse praktijk als bij de VUB als onderzoekend projectarchitect.
 

12u20: Eliah Mallants – PIXII

(NL) Eliah Mallants heeft het over circulariteit op het gebied van water en energie en toont aan hoe we aan de hand van gebouwtechnieken ook deze kringlopen kunnen sluiten. Eliah is ingenieur-architect en is werkzaam bij PIXII, het kennisplatform voor energieneutraal bouwen.
 

12u35: Debat met Jeroen Vrijders als moderator (FR/NL)

 

Meer informatie kan je steeds vinden op onze website, de website van VIBE en natuurlijk Batibouw.