Expert day 'Energetische renovatie van appartementsblokken’

De problematiek van renovatie van appartementsblokken wordt in deze studiedag benaderd vanuit verschillende invalshoeken: visie, energie, techniek en praktijk. Een organisatie van UGent in samenwerking met Pixii.

In Vlaanderen zijn er na de tweede wereldoorlog heel wat appartementsblokken gebouwd, waarvan het overgrote deel in private eigendom beheerd wordt. Veel blokken uit de jaren ‘60 en ‘70 zijn vandaag aan een grondige renovatie toe. Problemen met waterdichtheid, betonrot, gebrekkig thermisch comfort, breuken in leidingen, … nemen jaar na jaar toe. In de praktijk blijkt een grondige energetische renovatie echter quasi onmogelijk door de vele technische, financiële en organisatorische moeilijkheden. Minimaal 75% van de vereniging van mede-eigenaars moet akkoord gaan, men moet renoveren met minimale overlast, en in het ideale geval verbetert men ook de thermische prestatie van het gebouw.

Op deze expert day wordt deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderd om zo een visie te ontwikkelen voor de toekomst. Deze studiedag richt zich tot architecten, energiedeskundigen, aannemers, syndici en overheden.
 

Programma

8u30 Onthaal
9u00 Opening -  Bert Vanderwegen (Pixii) & Nathan Van Den Bossche (UGent)
9u15 VISIE
  Prof. Michiel Dehaene (UGent) Private Collectieve Woningbouw: een postsuburbaan perspectief - meer info
  Ir. Arch. Filip Canfyn De Helaasheid der woningen - Architectuur en integrale duurzaamheid – Over de keuze tussen ontwerp, innovatie en samenleving - meer info
  Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck Nood aan regelgeving en opwaardering - meer info
10u30 Koffiepauze
11u00 ENERGIE
  Prof. Jan Desmet (UGent) Collectieve PV-installaties: een oplossing voor verhoogde zelfconsumptie - meer info
  Dr. Marc Delghust (UGent) Werkelijke energievraag en impact gebruikersgedrag - meer info
  Ir. Arch. Wolf Bracke (UGent) Monitoring van gebruikersgedrag in collectieve woonblokken in het kader van de Proeftuin Woningrenovatie - meer info
  Ir. Arch. Elisa Van Kenhove (UGent) Legionellabeheersing bepalend voor energiebesparing sanitair warm water - meer info
12u30 Lunch
13u30 TECHNIEK
  Prof. Marijke Steeman (UGent) Potentieel van geprefabriceerde gevelelementen voor de renovatie van woontorens - meer info
  Prof. Nathan Van Den Bossche (UGent) Case study: Etrimo woontorens - meer info
  Prof. Wim Boydens (UGent) Aanpak van integratie en ontwerp van systemen bij renovatie van collectieve woongebouwen - meer info
15u00 Koffiepauze
15u30 PRAKTIJK
15u30 Dominique Krickovic (UVS) Juridische aspecten van VME bij renovatie: struikelblokken en perspectieven - meer info
  Ir. Bart Frijters (Renotec) Renoveren in comfort: DBFM-formule voor VME's - meer info
  Ir. Arch. Bert Vanderwegen (Pixii)  Axii renovatieplanner: realistische, gebruiksvriendelijke tool voor masterplan renovatie - meer info
  Prof. Jan Moens (UGent) Integraal, multidisciplinair vooronderzoek, leidraad voor een juiste investering - meer info
17u00 Einde

 

Organisatie

UGent Horizon is een kennisplatform dat door een interdisciplinaire aanpak de wetenschappelijke en technische achtergrond aanreikt om de barrières rond de energetische renovatie van apparte­mentsblokken weg te werken.

Pixii (het vroegere Passiefhuis-Platform) is hét referentienetwerk voor energieneutraal bouwen. Als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling helpt het de bouwactor bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf.

 

Partners

              

 

Praktisch

Praktisch

Datum en tijdstip
Dinsdag 13 december 2016

Locatie
Auditorium De Schelde, PAC het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent - routeplanner
 

Permanente vorming

Deze expert day werd erkend als 3.30 uur permanente vorming voor EPB-verslaggevers. 
 

Inschrijven

Kostprijs (vrijgesteld van btw)
pixii-leden: € 120
niet-leden: € 150
studenten: € 60
UVS-leden: € 135

Kmo-portefeuille
Geniet 30 tot 40% korting op de opleidingsprijs exclusief catering en btw via de kmo-portefeuille.

Vrije beroepen
Werkgevers of werknemers uit PC336 (vrije beroepen waaronder architecten) ontvangen via Liberform een premie van €60 per dag of €30 per halve dag opleiding. 

Vastgoedsector
Werknemers uit PC323 krijgen een terugbetaling via het sociaal fonds voor de vastgoed (bedrag afhankelijk van je persoonlijk leerkrediet van 250 € per jaar).

Onderwijs
Elke leerkracht van de afdeling Hout/Bouw van de derde graad kan zich gratis via Constructiv inschrijven.

Cursusvoorwaarden
Klik verder voor meer informatie over de cursusvoorwaarden