Kleinschalige warmteopslag en -deling als hefboom in de energietransitie

In de transitie naar hernieuwbare energie is warmtedelen en -opslag een van de grootste uitdagingen. Kunnen we zomerse hitte bewaren (TES) voor koude seizoenen? En omgekeerd, kunnen we koude opslaan om te koelen tijdens hete periodes?

In deze Expert Day zoomen we in op het kleinschalig delen en opslaan van warmte. Wat betekent dit technisch maar ook qua eigenaarschap? We gaan in op opslagtechnologieën als watertanks, faseveranderingsmaterialen (PCMs) en thermochemische systemen zoals gesmoltenzoutbatterijen. Wat zijn de kansen en uitdagingen, waar staan we nu en waar willen we naartoe?

MEER INFO

De Kazematten, Gent
12.10.2023
|09:00 - 17:00
Prijs leden: 
€180
Prijs: 
€225