Opleiding 'Basisprincipes bouwfysica, do's en don'ts voor gebouwschilrenovatie'

Deze cursus belicht de basisprincipes met betrekking tot het transport van warmte, damp, vocht en akoestiek.

Energetisch renoveren van gebouwen is belangrijk en een grondige aanpak dringt zich op. Bestaande gebouwen brengen immers heel wat uitdagingen met zich mee. Om een antwoord hierop te kunnen bieden, is kennis van verschillende basisprincipes uit de bouwfysica vereist. Tijdens deze cursus bouwen we de basis op die we kunnen toepassen in verschillende volgende cursussen. Een onderbouwd pakket van do’s en don’ts is het uitgangspunt. Ze geven inzicht in de toepasbaarheid van renovatiemaatregels voor wat betreft de gebouwschil.

Transport van warmte, damp, vocht en akoestiek komen aan bod. Elk van de basisprincipes wordt uitgewerkt met oog op toepasbaarheid. Ook de onderlinge verbanden tussen elk van deze aspecten worden behandeld.