Opleiding 'Hernieuwbare energietechnieken van eengezinswoningen'

Zonnepanelen op een dak

Opleiding rond de verschillende geschikte energieproductie- en distributiesystemen in een zeer energiezuinige eengezinswoning.

Meer en meer wordt in de residentiële woningmarkt gebruikgemaakt van hernieuwbare energietechnieken. Maar wat zijn nu de voor- en nadelen van de verschillende systemen? In deze opleiding bekijken we de aandachtspunten bij de dimensionering van een verwarmingsinstallatie en lichten we de nieuwe Ecodesign-richtlijn toe. We overlopen de do’s and don’ts van een gascondensatieketel, een warmtepomp, biomassa of een zonneboiler. We staan stil bij de energieopwekking door PV-installaties en de dimensionering van de opslagcapaciteit van batterijen. Tot slot leren we ook hoe we het sanitair warmwaterverbruik kunnen reduceren.

LEES HIER ALLES OVER DEZE OPLEIDING