Opleiding 'Toekomstgericht en grondig BENoveren: theorie & praktijk' (deel 1)

Foto van renovatieproject tussen verouderde woningen

Dit is het eerste deel van een vierdelige opleiding waarin je alles te weten over de theorie en praktijk van toekomstgericht BENoveren.

In een eerste deel gaan we in op de bredere problematiek en uitdagingen van toekomstgericht BENoveren (beter renoveren), met aandacht voor de Vlaamse renovatiedoelstellingen, wat mensen motiveert om een renovatie aan te pakken en knelpunten hierbij. Na dit eerste deel gaan we ten gronde in op het renoveren van gevels (2), daken (3) en de rest van het gebouw (4). 

LEES HIER ALLES OVER DEZE OPLEIDING