Stedelijk Transformatie Platform

Op dit seminarie brengen we eindbeslissers samen die allen hun visie geven op de belangrijkste ontwikkelingen binnen stedelijke transformatie. Het doel is het verbinden van partijen in de hele keten om samen de verantwoordelijkheid te nemen om de ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, smart city van steden verder vorm te geven binnen de vastgoed en bouwsector in Vlaanderen.

Naast de verschillende sessies is er voldoende ruimte om te netwerken. 
 
Op het podium: 
Soetkin Hoessen, Brussels Parlementslid en deelstaatsenator Groen
Chantal van Ham, Senior Biodiversity and Natural Capital Expert, Arcadis 
Tom Meeuws, Schepen sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten, Stad Antwerpen 
Pascal Smet, Brussels Parlementslid, commissie Territoriale Ontwikkeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Jeroen Huysmans, Business Unit Manager Antwerpen-Limburg ION 
Dirk van de Poel, transitiemanager Senior Expert Bopro 
Greet Geypen, Schepen stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, Mechelen 
Tom Wierts, associate OKRA landschapsarchitecten bv
Jan Goossens CEO Aquafin 
Katrien van Hooydonk, Water Innovation Manager, VITO WaterClimateHub
Patrick Willems, Professor waterbeheer KU Leuven
Davio Larnout, CEO Radix 
Jens Aerts, Team Manager stedenbouwkundige Sweco 
Mieke van Cauwenberghe, Programmamanager VLOCA (Agentschap Binnenlands Bestuur)
Moderator van deze dag: Jorn Verbeeck, Sr. Manager Sustainability & ESG, KPMG Belgium
 
Thema’s: De stad van de toekomst: leefbaar, klimaatrobuust en inclusief; Groen en verkeersvrij wonen; De rol van circulariteit; Klimaatbestendig wonen; De kansen van een smart city