Call for abstracts Expert Days 2019

20.12.2018

Wanted! Pixii zoekt vernieuwende én verhelderende onderwerpen voor haar Expert Days rond wijkrenovatie, klimaatbewust en circulair bouwen, communicatie in de bouw en slimme HVAC.

Dien jouw onderwerp in tot en met 28 januari. Pixii beoordeelt je abstract op de graad van innovatie, het wetenschappelijke karakter, de praktijk- en doelgroepgerichtheid en het marktpotentieel. Bij een positieve evaluatie presenteer je jouw onderwerp op de Expert Days tijdens een lezing van 45 minuten (incl. 5 minuten vragen).
 

Onderwerpen

Dien jouw abstract in rond één van de thema’s van de komende Expert Days.

 • Renovatiegraad optrekken: van collectief renoveren tot wijkrenovatie

  19/3/2019, Antwerpen

  Hoe stemmen we de energievraag echt af op het aanbod? Energieneutraal bouwen vraagt hier om een opschaling naar wijkniveau. En hoe trekken we de renovatiegraad op de korte termijn op? Ook hier is het antwoord dat we moeten inzetten op renovaties op grotere schaal. Hoe pakken we dit aan?
   

 • Slimme HVAC

  6/6/2019, Leuven

  Hoe zorg je dat HVAC-installaties optimaal presteren en hun beloftes van energiebesparing effectief waarmaken? En dat de kloof tussen het theoretische rendement en het rendement in de praktijk verkleint? 
   

 • Communicatie in de bouw

  10/10/2019, Gent

  Vreemde eend in de bijt van de Expert Days of toch niet? Hoe optimaliseer je informatiestromen? Hoe documenteer je werfverslagen om ervoor te zorgen dat het bouwproces goed verloopt? Wat is de kracht van de Woningpas? Speelt sociale media een rol in prospectie? Waar staat BIM nu? 
   

 • Klimaatbewust en circulair bouwen

  3/12/2019, Antwerpen

  Welke impact hebben deze nieuwe principes op het proces van ontwerp over aanbesteding tot financiering en uitvoering? Wat zijn de lessons learned? Welke innovaties zitten er in de pijplijn?  

 

Een abstract indienen?

Dien jouw abstract in tot en met 28 januari via bart.humbeeck@pixii.be. Bezorg ons:

 • Titel: een bondige titel die het onderwerp accuraat omschrijft.
 • Tekst: kader je onderwerp en beschrijf specifiek welke punten je wil behandelen of welke resultaten je naar voren wil schuiven. Beperk het abstract tot 400 woorden. Meerdere abstracts zijn toegestaan.
 • Bio: korte voorstelling van jezelf (bedrijf, functie, verantwoordelijkheden, …) van maximum 100 woorden.
 • Foto’s: een foto van jezelf en twee beelden die je onderwerp illustreren. Gebruik beelden van minstens 1280 x 960 pixels.
 • Contactgegevens: naam, email, telefoon.

Bij aanvaarding van jouw abstract worden deze gegevens (uitgezonderd contactgegevens) gebruikt op de Pixii-website ter aankondiging van jouw lezing.

 

Expert days?

De Expert Days zijn diepgaande studiedagen rond een actueel, gespecialiseerd thema in het ruimer kader van energieneutraal bouwen. We geven er het woord aan externe specialisten met uitgelezen expertises. De nadruk ligt steeds op objectieve en kwalitatieve informatie. Meer info >>>