Expert Day 'Met collectieve renovaties naar energiepositieve wijken''

Gegevens deelnemer

I.f.v. registratie uren permanente vorming

Facturatiegegevens

Naar welk e-mailadres mogen we de factuur sturen?

Jouw (project)idee in de schijnwerpers?


We bieden vijf deelnemers de kans om gedurende vijf minuten hun projectidee te komen toelichten. Omschrijf hieronder in enkele zinnen je idee indien je kans wil maken op één van deze vijf plaatsen. (2000 tekens)

Duid hieronder aan welke themasessies je wil volgen.


  
  

Keuze rondetafelgesprek