Antae

Over ons

Terlindenweg 126
1730 Asse
België
0477 86 39 63

Antae vervult de rol van gespecialiseerd raadgever en zorgt ervoor dat u in alle aspecten professioneel wordt bijgestaan,dat de nodige contacten worden gelegd en de verschillende contracten zo
goed mogelijk worden nageleefd. Respecteren van budget en planning alsook de kwaliteitsbewaking zijn hierbij primordiaal. Daarnaast zijn er belangrijke aandachtspunten:

  • energiezuinig en -rationeel bouwen
  • commercieel gericht handelen
  • optimaal contact met andere partijen

Antae profileert zich als een onafhankelijk adviesbureau dat op basis van zijn ervaringen, contacten met de bouwwereld, een goede kennis van de wetgeving, reglementeringen,normen en de goede regels van de kunst adviezen verstrekt.Alle medewerkers kunnen ervaring voorleggen als ingenieur , ingenieur-architect of architect, energiedeskudigen type A of type B.