Architecten-Bouwers

Over ons

Willem Coosemansstraat 1a
3010 Kessel-Lo
België
016 77 95 61

Architecten-bouwers is een vereniging zonder winstoogmerk die is opgericht in 1985 met als voornaamste doelstelling:
de bouwheer kwaliteitsarchitectuur bieden samen met een waarborg m.b.t. de prijs en de bouwtermijn.

Vorming

De leden van deze vzw zijn zelfstandige architecten, ingeschreven bij de Orde van Architecten. Bij hun aansluiting krijgen ze allen een extra opleiding waarbij ze alles vernemen over de ab-formule. Tweemaal per jaar volgen de leden tevens een vormingsweekend. Voor de architecten is dit een gelegenheid tot bijscholing en specialisatie, maar ook tot ontmoeting en uitwisseling van ervaringen, wat de kwaliteit van hun werk ten goede komt.

Een zelfstandig architect kan slechts in zeer beperkte mate naar buiten treden, de vzw architecten-bouwers kan meer. Oorspronkelijk was het deze vzw die de ab-formule propageerde doch omdat het ab-idee meer en meer weerklank vond, groeperen we sinds enige jaren de activiteiten die specifiek gericht zijn naar de bouwheer in de nv dienstencentrum architecten-bouwers.

Terwijl de vzw architecten-bouwers zich richt naar de architecten verzorgt de nv dienstencentrum architecten-bouwers de contacten met de bouwheer. Zij promoot de ab-formule op bouwbeurzen: zowel op Batibouw als op regionale beurzen heeft zij een vaste stek. Architecten-bouwers is ook aanwezig in woon- en dagbladen en nu uiteraard ook op de informatiesnelweg.

Werken op maat

Met een architect van de vzw architecten-bouwers praat en zoekt u tot het project - uw eigen, persoonlijk project - op papier staat zoals u het wilt. Rekening houdend met uw smaak, uw stijl en uw budget, maakt de architect één of meer ontwerpen. Samen met hem bepaalt u ook de materialen en technieken die u wenst te gebruiken voor uw huis. Al van bij het begin zal de architect de kostprijs berekenen - u heeft de vrije keuze van de te gebruiken materialen - hij vraagt alle vergunningen voor u aan, contacteert aannemers (ook dié aannemers die u wilt), hij neemt de hele technische en financiële rompslomp op zich, en door de aangeboden verzekering wordt dit alles omgezet in een waterdichte waarborg.