architecten- en studiebureau DENC-STUDIO bv

Over ons

Dublinstraat 35-0011
9000 GENT
België
09 373 83 43

DENC-STUDIO is een middelgroot kantoor. ‘Voldoende groot’ om pieken te kunnen ondervangen en derhalve klantenservice te blijven garanderen; ‘voldoende klein’ om persoonlijke betrokkenheid/gedrevenheid te verzekeren.

Gezien bij denc-studio persoonlijk contact hoog in het vaandel wordt gedragen, kunt U steeds een afspraak beleggen ter kennismaking. Dergelijk gesprek is geheel vrijblijvend, houdt geenszins een verbinding tot samenwerking in en moet U geen euro kosten. Deze manier van werken laat wel beter toe persoonlijk contact te leggen en de gehanteerde aanpak/werkwijze/offerte te staven aan de hand van praktisch uitgewerkte voorbeelden. 

Wat is een voetbalploeg zonder spelverdeler of een orkest zonder dirigent? Velen zien door het bos de bomen niet meer… en net hier is een taak weggelegd voor ons om het complex samenspel tot een goed overzichtelijk eindproduct te verheffen. Daarbij beperken onze diensten zich niet tot het “tekenen van plannekes”. Binnen denc-studio start elke conceptvorming met een duidelijke communicatie teneinde in directe samenwerking de specifieke wensen van de opdrachtgever(s) in kaart te kunnen brengen. Pas daarna kan het programma-van-eisen worden vertaald tot een duurzaam, verantwoord geheel.

Op maat van de klant verzamelen wij desgevallend de nodige gegevens, verzorgen de plannen, maken ramingen, stellen lastenboeken en meetstaten op, vragen offertes bij aannemers, kunnen we van begin tot eind de werf controleren, staan we de opdrachtgever bij de controle der rekeningen en de uiteindelijke oplevering. Ook integraal project-management behoort tot de mogelijkheden.

INNOVATIEF

Niets blijft hetzelfde; overal rond ons heen zien we veranderingen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Velen zien deze veranderingen als ‘iets om bang van te zijn – tegen elke prijs te vermijden’. De geschiedenis leert ons evenwel dat een strijd tegen verandering, zo goed als steeds wordt verloren.
Reeds van bij haar oprichting profileerde denc-studio zich als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’; niet gericht op een veilige (windstille) kern maar eerder op de dynamiek van de randen (het windveld).  Innovatie stelt de onderneming in staat ‘anders’ dan anderen te zijn. Haar bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is een wezenskenmerk.
Inzake duurzaam bouwen wordt geen struisvogelpolitiek gevoerd waar de problemen worden genegeerd, maar wordt een open houding aangenomen, “van start tot oplevering”, “van het stedenbouwkundig tot het materiaalniveau”denc-studio zag de extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen nooit als verarming of beperking van de ontwerpvrijheden, doch eerder als nieuwe logica aan het ontwerpproces, als extra uitdaging en aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. 

STUDIEBUREAU

Wanneer denc-studio niet als architect optreedt, maar als studiebureau, wordt ook consequent laatste naamgeving gehanteerd. Kwestie van niet in andermans vaarwater te komen.
De architecten/ontwerpers, waarvoor denc-studio als studiebureau/adviseur optreedt, weten onze deels architectonische scholing/achtergrond wel te appreciëren/waarderen. Beter dan een ‘conventioneel’ studiebureau, weet denc-studio immers de architectuur te begrijpen en probeert die ook in het mate van het technisch haalbare zoveel mogelijk te handhaven.
De zaakvoerders Delphine Deceuninck en Bart Cobbaert zetelen niet in andere vennootschappen en werken derhalve geheel merk-onafhankelijk, wat zeker niet van ieder ander studiebureau kan worden gesteld.

Wij kunnen u oa volgende takenpakketten verzorgen:
- phpp- en warmteverliesberekeningen;
- detailtekeningen met specifieke aandacht voor het koudebrugvrij en luchtdicht bouwen;
- effectieve koudebruganalyses (met specifiek daartoe bestemde software) ter evaluatie warmtetransport en condensatierisico;
- kosten-baten-analyses van passief-gerelateerde maatregelen;
- praktisch, marktgericht, maar blijvend objectief product-advies; gestoffeerd met technische fiches, ramingen ed;
- lastenboekbeschrijvingen mbt passief-gerelateerde bouwmethodes en technieken;
- installatieschema’s van passief-gerelateerde technische uitrustingen;
- werfcontrole;
- …

Wij maken graag offerte voor één of meerdere van bovenstaande.

EXTRA

Klik hier voor extra informatie en beelden.