Het Facilitair Bedrijf - Bouwprojecten Vlaamse overheid

Het Facilitair Bedrijf staat garant voor het aanbieden van een ruime dienstverlening aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid zoals catering, schoonmaak, onderhoud van gebouwen, …

De Afdeling Bouwprojecten coördineert, als onderdeel van Het Facilitair Bedrijf, diverse bouwprojecten aan gebouwen van de Vlaamse overheid die verspreid liggen over heel Vlaanderen. Dit kan gaan over zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten als het moderniseren van de volledige inrichting van een gebouw.
Naast grote kantoorgebouwen, luchthavens, loodsen en jeugdinstellingen, omvat de vastgoedportefeuille van de Vlaamse overheid ook enkele prachtige monumentale gebouwen en historische sites uit diverse tijdperken.

De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldrol op vlak van duurzaamheid en integreert milieu-, sociale- en economische criteria in alle fases van een overheidsopdracht. Het Facilitair Bedrijf heeft hiervoor GRO ontwikkeld, een handleiding voor toekomstgerichte gebouwen. Met GRO kunnen we onze ambitie op vlak van duurzaamheid aan de hand van criteria en nadruk op geïntegreerd ontwerpen waarmaken.

Met duurzaamheid bedoelen we ook circulair bouwen. Toekomstgericht bouwen betekent dat we grondstoffen zo veel mogelijk in omloop houden. Ofwel in een natuurlijke cyclus van verteren en heropname, ofwel in een technische cyclus van hergebruik en recyclage. Grondstoffen zijn eindig. Wat oneindig is, is arbeidskracht, hernieuwbare energie, creativiteit, wilskracht,...

Bekijk de Green Deals van Circulair Vlaanderen waar Het Facilitair Bedrijf met twee projecten aan deelneemt. Ons engagement op vlak van duurzaam en circulair bouwen kadert in de sustainable development goals, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

 

Volg onze werven via onze Facebookpagina Bouwprojecten Vlaamse overheid en schrijf in voor onze opdrachten via e-Procurement. Wij zijn ook terug te vinden via Twitter, Instagram en LinkedIn.

http://www.vlaanderen.be/bouwprojecten