Leuven 2030

Ambitie

 
Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden. Dat betekent dat we de hoeveelheid CO2 die we elke dag samen uitstoten gaan herleiden tot nul. In de schoot van het klimaatforum werd dit engagement in 2011 voor het eerst concreet. Het is niet alleen een doelstelling vanuit de stad: reeds vele partners schaarden zich achter dit idee, en dragen er ook actief aan bij. Sindsdien is reeds een lange weg afgelegd.
 
Om een breed gedragen project op poten te zetten, werd eind 2013 de vzw Leuven 2030 door zo’n 60 stichtende leden opgericht. Vanuit een duidelijke missie en visie wordt hier gewerkt aan een klimaatneutrale stad. Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ook jij kan lid worden. Ondertussen zijn meer dan 200 burgers en organisaties lid van de open vzw.
 

VZW

 
De vzw omvat naast de twee wettelijk verplichte (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) ook enkele andere organen: een directiecomité, een projectteam en een Raad van Deskundigen & Thematische cellen. Vanuit de vzw zijn al verschillende projecten opgestart die bijdragen aan een klimaatneutrale stad. Deze noemen we de werven van Leuven 2030. Het zijn groepen van vrijwilligers die zich als actieve burger of professional inzetten om stap voor stap energie te besparen, gebouwen te renoveren, de mobiliteit anders te organiseren, de stad te vergroenen,... 
 
Aan Leuven 2030 wordt elke dag gewerkt door verschillende betrokkenen. Elke maand werpt een vrijwilliger zijn of haar blik op Leuven 2030. Op deze manier blijft iedereen scherp en kritisch. Zo werken we samen aan Leuven 2030. Want samen maken we Leuven nog beter!