m u r m u u r architecten

murmuur gaat graag om met complexere ontwerpopdrachten en wil doordachte gebouwen maken. Gebouwen met een uitgekiend, op maat gemaakt ontwerp, gevoelig ingepast in hun omgeving en met oog op het ecologische aspect. Gebouwen die ver van schreeuwerig willen zijn, maar eerder fluisterend (murmurer) een zekere poëtische weerstand trachten te bieden aan de werkelijkheid.

Ons bureau is veeleer jong, maar aan onze kennis en ervaring is reeds langer gebouwd. Als oud-medewerkers van Marie-José Van Hee architecten en Robbrecht en Daem, leerden we het vak in vooraanstaande bureaus. Intussen heeft murmuur een breed eigen oeuvre gerealiseerd: van het ontwerp van handgrepen, over meubilair en woningen, naar publieke gebouwen, ruimtelijke planning… We houden van een nuchtere en pragmatische aanpak die we graag verbinden met een zekere zachtheid en menselijkheid.

Ons ontwerpproces begint met goed luisteren naar de bouwheer en het maken van een nauwkeurige analyse van plek, programma, typologie, noden en wensen .... Het wordt vanaf de start een intense samenwerking met degelijke adviserende bureaus. Het vervolg van het proces is een continue wisselwerking tussen ontwerpers, adviseurs en de bouwheer, waarin we zo gefundeerd mogelijk de meest gepaste keuzes trachten te maken. Hierbij wordt, naast het ontwerp en zijn technische kant, in elke fase het budget en de timing nauwlettend opgevolgd.

We beseffen dat we moeten bouwen op een manier die het beste voorheeft met de wereld en zetten voluit in op het maken van duurzame en ecologische gebouwen en omgevingen.