m u r m u u r architecten

Over ons

Rode Broeckstraat 126
9600 Ronse
België
0485 49 75 50

m u r m u u r gaat graag om met complexere ontwerpopdrachten en wil doordachte gebouwen en plaatsen maken. Gebouwen met een uitgekiemd, op maat gemaakt ontwerp, gevoelig ingepast in hun omgeving. Gebouwen die ver van schreeuwerig willen zijn, maar eerder fluisterend (murmurer) een zekere poëtische weerstand trachten te bieden aan de werkelijkheid.

Ons ontwerpproces begint met goed luisteren naar de bouwheer en het maken van een  nauwkeurige analyse van plek, programma, typologie, noden en wensen …. Het vervolg van het proces is een continue wisselwerking tussen ontwerpers, adviseurs en de bouwheer, waarin we zo gefundeerd mogelijk de meest gepaste keuzes trachten te maken. Hierbij wordt, naast het ontwerp en zijn technische kant, in elke fase het budget en de timing nauwlettend opgevolgd.

We beseffen dat we moeten bouwen op een manier die het beste voorheeft met de wereld en zetten voluit in op het maken van duurzame en ecologische gebouwen en omgevingen.