Plan B - Beheer Uw Gebouw

Over ons

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
België
0479 98 89 90

Plan B is een studie- en adviesbureau voor alle mogelijke bouwproblematieken; alsook voor technische renovaties met het oog op energiebeheersing en -reductie.

Voor iedere instelling, instantie, vastgoedbeheerder of eigenaar maakt PlanB een rapportering op maat. Dit rapport wordt opgemaakt in nauw overleg met de opdrachtgever en heeft de flexibiliteit verschillende scenario's in kaart te brengen. Het dient de financiële reflectie te zijn van een gedeelde visie en het beoogde doel, ongeacht het type opdracht. Vanuit een conditiemeting kunnen verschillende doelstellingen beoogd worden. We reiken hier enkele courante methoden aan.