Remeha

Remeha engageert zich voor de toekomst 

Als verwarmingsfabrikant hecht Remeha veel waarde aan duurzame, efficiënte en milieuvriendelijke ontwikkelingen die bijdragen aan ieders toekomst en aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

Duurzame oplossingen voor verwarming en warm water

Als toonaangevend fabrikant in duurzame verwarmings- en warmwateroplossingen, waaronder gas- en stookolieketels, hybride systemen, warmtekrachtkoppelingen, (gasabsorptie) warmtepompen, waterstofketels en zonnesystemen, neemt Remeha dan ook haar verantwoordelijkheid op niveau van maatschappij, milieu en product.

Bij iedere productontwikkeling wordt steeds aandachtig naar verscheidene technologieën en oplossingen gekeken met een grote focus op energiebesparing en CO2-reductie. Daarnaast ligt de nadruk ook op klimaatneutraal produceren, duurzaam inkopen en een sociaal verantwoorde werkomgeving.

Remeha engageert zich om iedereen bewust te maken dat een concreet plan van aanpak noodzakelijk is, met oog voor oplossingen op zowel korte als lange termijn. Hiervoor organiseert Remeha zeer uiteenlopende activiteiten om duidelijk te maken wat nodig is om deze groene toekomst te garanderen.

Oplossingen op maat

Door de jaren heen is Remeha geëvolueerd van een aanbieder in gas- en stookolieketels, tot een aanbieder van totaaloplossingen die in functie van een project worden gerealiseerd.