VMSW - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Over ons

Havenlaan 88, bus 94
1000 Brussel
België
02 505 45 45

Wonen in Vlaanderen (en NV VMSW) wil samen met zijn partners kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners van Vlaanderen. Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), sociale verhuurkantoren (SVK’s), gemeenten en OCMW’s kunnen bij Wonen in Vlaanderen (en VMSW) terecht voor heel diverse informatie en ondersteuning.

Sinds 1 januari 2023 onderging het beleidsveld Wonen een herstructurering waarbij een groot deel van de taken van de VMSW werd overgedragen naar het agentschap Wonen in Vlaanderen, samen met alle personeelsleden van de VMSW. De communicatie met de VMSW verloopt in de praktijk altijd via personeelsleden van Wonen in Vlaanderen. Een beperkt deel van het takenpakket zit nog vervat in de nv VMSW. Het takenpakket van nv VMSW omvat voornamelijk kredietverlening, financiële ondersteuning en ondersteuning van de ICT-toepassingen voor woonmaatschappijen. Ook de aanleg van infrastructuur bij sociale woonprojecten kan via de VMSW als bouwheer.