Zonnige Kempen

Over ons

Grote Markt 39
2260 Westerlo
België
014 54 19 41

Sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen werd in 1963 opgericht. De maatschappij is daardoor meteen ook de jongste sociale huisvestingsmaatschappij onder de koepel van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).

 

Wat is een sociale huisvestingsmaatschappij?

Sociale huisvestingsmaatschappijen helpen mensen met een lager inkomen door ze een goede en betaalbare woning aan te bieden, in de koop- of huursector. Wat Zonnige Kempen onderscheidt van andere huisvestingsmaatschappijen is dat het reeds sinds zijn ontstaan een extra element integreert in alle projecten: duurzaam bouwen. Door in te zetten op duurzaamheid creëert Zonnige Kempen een duidelijke meerwaarde, zowel voor de huurder (die een comfortabele woning met een lage energierekening krijgt) als voor de gemeenschap (door minder natuurlijke bronnen te verbruiken en minder schadelijke stoffen uit te stoten). Bovendien probeert Zonnige Kempen het begrip ‘duurzaam’ ook te integreren in het sociale aspect. Niet alleen door de nodige initiatieven te nemen om de sociale cohesie te versterken (door bijvoorbeeld een buurtfeest), maar ook door huurders te begeleiden in het vinden van een duurzame levensstijl.

 

Wat is duurzaam?

Het woord ‘duurzaam’ wordt in ons dagdagelijkse leven maar al te graag gebruikt. Wat weinigen echter beseffen, is dat ‘duurzaam’ twee betekenissen heeft. De Van Dale verwoordt het als volgt:

duurzaam (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: duurzamer,overtreffende trap: duurzaamst)

1 lang durend of weinig aan slijtage of bederf onderhevig
2 het milieu weinig belastend

Duurzaam betekent dus dat iets een lange levensduur heeft en zijn functie lang kan uitoefenen, maar het betekent ook dat iets ecologisch, energiezuinig of milieuvriendelijk is.

Zonnige Kempen probeert die duurzaamheid op verschillende vlakken toe te passen en streeft voortdurend naar een evenwicht tussen de integratie ervan in de omgeving, energie, water, bouwmaterialen en afval.