Conditiemetingen volgens NEN 2767 en meerjarenonderhoudsplan

Lezing om 10.00 uur tijdens de expert day 'HVAC & Renovatie'

Voor de analyse van technische installaties van bestaande gebouwen kan gebruik gemaakt worden van de norm NEN 2767. Tijdens de voorstelling wordt toegelicht hoe conditiemetingen van installaties kunnen uitgevoerd worden volgens deze veelgebruikte norm. De methodologie geeft de exploitant een duidelijk beeld van de staat van zijn installaties. In functie van de toegekende scores wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Dit plan geeft een duidelijk beeld van de te verwachten kosten in de komende jaren en geeft een voorstel voor toekomstige investeringen om zo de onderhoudskosten van installaties te minimaliseren.

Jan De MeyerJan De Meyer is sinds 14 jaar werkzaam bij Arcadis en is daar verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudscontroles volgens NEN 2767, audits technieken voor technische due diligence en het opstellen van onderhoudsplannen. Daarvoor was De Meyer 5 jaar branch manager bij Imtech Maintenance en 10 jaar onderhoudsverantwoordelijke bij Air & Chaleur (nu Spie).