Energieperformantie van woningen: optimalisatie en onzekerheden van ontwerpkeuzes

Lezing tijdens de expert day 'the Performance Gap'

Bij het berekenen van gebouwprestaties worden doorgaans deterministische simulaties gebruikt. Aangezien vele invloedsparameters van nature onzeker zijn, kan dit leiden tot onbetrouwbare voorspellingen van de ontwerpimpact en vandaar tot extreme verschillen tussen ontwerp en werkelijkheid. 

In de door Liesje Van Gelder voorgestelde methodologie worden verschillende ontwerpopties met elkaar vergeleken op basis van de kansverdeling van de bestudeerde prestaties. De methodologie maakt ook een expliciete studie van de ontwerpopties voor verschillende scenario’s, zoals het gebruikerstype of economische evoluties, mogelijk, als dit gewenst is. Om de kansverdelingen numeriek te vergelijken met oog op de principes van robuust ontwerp, worden de indicatoren effectiviteit en robuustheid geïntroduceerd. Effectiviteit is gedefinieerd als de mogelijkheid van de ontwerpoptie om de prestatie te optimaliseren, terwijl robuustheid als de mogelijkheid om de prestatie te stabiliseren over het hele bereik van de onzekere invloedsparameters.

Liesje Van GelderLiesje Van Gelder behaalde in 2014 haar doctoraat aan de KU Leuven met het proefschrift ‘Een probabilistische ontwerpmethodologie voor optimalisatie van gebouwprestaties. Toegepast op lage energie woningen’. Sindsdien is ze actief bij BCCA vzw waar ze onder andere meewerkt aan de kwaliteitskaders luchtdichtheid en ventilatie om de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te verbeteren.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>