Axii Renovatieplanner

Gebruiksvriendelijke en realistische tool voor een masterplan voor energetische renovatie. De Bèta-versie is nu beschikbaar!

De Axii Renovatieplanner is een realistische, gebruiksvriendelijke en betrouwbare tool die het advies en de begeleiding bij renovaties van woningen en appartementen heel wat zal vereenvoudigen. De tool werd door Pixii ontwikkeld als antwoord op de vraag naar een evaluatie van de bestaande toestand van gebouwen en het opstellen van een gefaseerd masterplan voor toekomstgerichte renovatie. De Axii Renovatieplanner richt zich tot een professioneel publiek van architecten, ingenieurs, energiedeskundigen, ambtenaren, aannemers, renovatieadviseurs, syndici...

Het doel is op een vrij eenvoudige manier een doordachte en meer gestructureerde aanpak mogelijk te maken. Er werd veel aandacht geschonken aan het aspect "tijdswinst" voor de berekenaar, een vereenvoudiging van de inputgegevens, en waar mogelijk automatisering van de output - zoals CO2-reductie en het kostenplaatje -  terwijl unieke, gebouwspecifieke ingave door de gebruiker toch mogelijk blijft. De Axii Renovatieplanner probeert tevens een realistischere inschatting te maken van het verbruik dan de bestaande, traditionele tools. Het eindresultaat dient als communicatiemiddel naar de bewoners en probeert daarbij zo informatief en begrijpelijk mogelijk te zijn. Het argument van toegenomen comfort staat hierbij centraal.

Bèta-versie beschikbaar

De bèta-versie van de Axii Renovatieplanner is nu beschikbaar. 

De tool zal verder ontwikkeld worden. Jouw feedback is hiervoor cruciaal. Daarom zullen gebruikers van de bèta-versie uitgenodigd worden om opmerkingen en wensen door te geven. 

Geïnteresseerd in deze veelbelovende tool? Je kan de Axii Renovatieplanner hier aankopen!