Lineaire Bouwknopen-pakket

Gevalideerde numerieke berekening van bouwknopen maken voor EPB en PHPP

Om bouwknopen te berekenen die geschikt zijn voor gebruik in EPB of PHPP, moet gebruik gemaakt worden van een gevalideerde numerieke berekening. Niet enkel moet de software zelf gevalideerd zijn, ook aan de berekening zelf worden heel wat eisen gesteld, net zoals ook aan het uiteindelijke rapport.

De gratis software Therm, ontwikkeld aan het LBNL in de Verenigde Staten, is zo'n gevalideerd rekenpakket dat hiervoor kan worden gebruikt. Therm geeft echter als resultaat geen psi-waarde, maar slechts de totale warmtestroom doorheen een 2D-model. Bovendien is de berekenaar ook vrij in het ingeven van de randvoorwaarden (temperatuur, overgangsweerstand, afmetingen, ...), terwijl dit bepalend is voor het wel of niet gevalideerd zijn van de berekening.

Om het rekenproces te vereenvoudigen werkte Pixii de excel-tool "Lineaire Bouwknopen" uit, afgekort tot LBK. Deze tool ondersteunt en vereenvoudigt het rekenproces in Therm.

 

In drie stappen kom je tot een gevalideerd resultaat:

Stap 1 in de excel-tool draait rond de berekening in Therm zelf: wat zijn de correcte afmetingen, wat is de equivalente lambda-waarde voor raamkaders, welke randvoorwaarden moeten worden gebruikt, en wat is het resultaat uit Therm.

Stap 2 behandelt de referentietoestand: welke U-waarden moeten worden ingegeven, of moet er eventueel een extra berekening plaatsvinden (en wat zijn daarvoor de randvoorwaarden). Daarbij worden niet-homogene delen ondersteund, houtbouw elementen en ook de berekening van de impact van spouwhaken op de isolatie.

Stap 3 geeft het resultaat, berekent via een macro automatisch het foutpercentage van de berekening, en kijkt na of dit voldoet aan het validatie-criterium.

 

Inhoud Lineaire Bouwknopen-pakket (LBK v6.6)

Voor 55 verschillende situaties werd een excel-bestand opgemaakt. Daarbij worden alle standaard knopen behandeld: naast funderingsaansluitingen met muren en deuren/ramen, zijn er de aansluitingen tussen raam en gevel, dak en dakvlakvenster, gevel met plat of hellend dak, en alle mogelijke aansluitingen tussen gevels en balkons, vloeren of binnenmuren.

Naast deze excel-tool krijgt u ook de laatste versies van de materiaal- en randvoorwaarden databank voor de Therm versies 5.2 en 6.6, de verzamelde documenten rond de bouwknopen in EPB en de eisen aan de berekening, en de verschillende nieuwsbrieven van het VEA die relevant zijn, wat u ook terugvindt op www.energiesparen.be. Verder bevat dit pakket ook een in kleur gedrukte versie van de door PHP opgestelde Nederlandstalige handleiding voor Therm 5.2 en 6.6. Deze werd opgesteld door de technisch adviseurs van Pixii vanuit hun eigen ruime ervaring met de rekensoftware en het maken van concrete berekeningen, en is dan ook zeer praktisch gericht.

Tot slot bevat het LBK pakket voor elk van de 55 verschillende knopen een voorbeeldberekening, zowel het Therm onderdeel als het LBK onderdeel. U hebt dus steeds een concrete case om te vergelijken met de eigen berekening. 

Het pakket bevat dus:

  • excel-tool "Lineaire Bouwknopen"
  • Nederlandstalige handleiding voor Therm 5.2 en 6.6
  • materiaal- en randvoorwaarden databank voor de Therm versies 5.2 en 6.6
  • de verzamelde documenten rond de bouwknopen in EPB en de eisen aan de berekening
  • voorbeeldberekeningen voor zowel Therm als het LBK onderdeel. 

 

Opleidingen

Pixii geeft ook opleidingen rond de Therm-software. Het seminarie is hierbij opgevat als een hands-on training, en u leert er stap voor stap aan de hand van relevante voorbeelden om zelf bouwknopen te berekenen. De laatste versie van het LBK-pakket en van de handleiding zit standaard vervat in de deelname aan de cursus. Het LBK-pakket is bij deelname aan onze cursus goedkoper dan wanneer u het pakket apart aanschaft. 

 

LBK-pakket aankopen

Klik hier