Opleiding en vorming

kennis-delen

Dompel je onder in de expertise van het kennisplatform energieneutraal bouwen.
Ontdek het reguliere cursusaanbod en de thematische studiedagen.

Pixii is het opleidingscentrum bij uitstek voor vorming rond de verschillende deelaspecten van energieneutraal bouwen en verbouwen. Naast ons reguliere opleidingsaanbod van weerkerende cycli voor ontwerpers, berekenaars of uitvoerders, organiseren we thematische, gespecialiseerde studiedagen en een jaarlijks symposium met een boeiende mix van actuele onderwerpen.