Renofase

Stappenplan voor een kwaliteitsvolle, efficiënte renovatie

http://www.renofase.be

Het project RenoFase wil aannemers, architecten en materiaalproducenten ondersteunen om woningrenovatieprojecten efficiënt en kwaliteitsvol te realiseren.
 

Waarom RenoFase ?

 
De Vlaamse bouwsector staat voor de grote uitdaging om de bestaande woningen doordacht energetisch te renoveren. Hierbij worden aannemer en architect vaak geconfronteerd met een aantal concrete uitdagingen en vragen:
 
 • Hoe krijg ik een correct beeld van de bestaande toestand van de woning?
 • Hoe een renovatieproject plannen? Welk ambitieniveau, welke maatregelen stel ik voor als architect? Kan er in stappen worden gewerkt? Wat betekent dit voor de kostprijs?
 • Welke renovatietechniek kan ik als aannemer toepassen, met welke zekerheid? Vooral bij na-isolatie van gevels zijn nog heel wat vragen.
 • Hoe moet ik als aannemer het uitvoeringsproces stroomlijnen, hoe worden de maatregelen op elkaar afgestemd? Op welke manier kan de kwaliteit worden gegarandeerd?
 • Hoe kan ik als aannemers of architecten de klant het beste informeren, adviseren en overtuigen?
 • Welke innovatieve oplossingen bestaan er, zijn deze al gevalideerd en toegepast? Hoe kunnen nieuwe materialen en systemen door de producenten worden ontwikkeld?
   
Om op deze vragen het antwoord te bieden, hebben WTCB, VCB, Bouwunie, NAV, Pixii, KULeuven, UGent en Thomas More de handen in elkaar geslagen om - met steun van IWT - het RenoFase-project op te starten.
 

Hoe?

 
RenoFase wil het doorgedreven, stapsgewijze energetisch renoveren van woningen op een gestructureerde manier aanpakken, om zo tot een kwaliteitsvol en gestroomlijnd renovatieproject te komen. De genoemde problemen en uitdagingen worden via een integrale benadering aangepakt, waarbij de verschillende Fasen in een renovatieproces worden gevolgd. Er wordt concreet gewerkt op Diagnose, Ontwerp, Uitvoering en het Advies aan de klant. Dit gebeurt via 3 grote pijlers:
 

Ontwikkelen van praktische tools en richtlijnen

 
Er worden tools uitgewerkt voor gebouwdiagnose en ontwerp om de keuzes en de kosten/baten bij de opmaak van een renovatie-masterplan te ondersteunen. Specifiek voor na-isolatie van gevels worden een aantal risicovolle situaties bekeken (dunne spouwen, houten balken, riscio op vorstschade,…). Hulpmiddelen worden uitgewerkt voor coördinatie en samenwerking op de werf, met speciale aandacht voor de mogelijkheden en moeilijkheden bij het uitvoeren van renovaties in stappen. Tot slot wordt er gefocust op kwaliteit en kwaliteitsgarantie van producten, uitvoeringsprocessen en het hele project, als een belangrijk element om klant en markt te overtuigen.
 

Innovatieve materialen en systemen

 
Innovatieve materialen worden getest en toegepast, om zo makkelijker ingang te vinden in de renovatiemarkt. Een Technologie-Innovatie-Platform wordt opgestart: hierin worden (clusters van) bedrijven ondersteund bij het uitwerken van nieuwe ideeën (producten, systemen, …) voor energie-renovatie. Ook worden manieren om de markt te overtuigen onder de loep genomen, met name samenwerkingsvormen en financieringsmechanismen.
 

Implementatie met case study’s, demo’s en bezoeken

 
Een belangrijk element is het verspreiden van de kennis, via case study’s, werfbezoeken, studiedagen, publicaties, … zodat de hele doelgroep van de resultaten gebruik kan maken. Ook het individueel ondersteunen van bedrijven via adviesverlening maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.
 

Resultaat

 
Een belangrijke doelstelling is om de bestaande kennis en de nieuwe inzichten te vertalen zodat ze door de aannemer en de architect zelf kunnen worden toegepast. Op die manier wil RenoFase bij de doelgroep concrete veranderingen teweeg brengen, zodat renovatieprojecten gestructureerd en doordacht worden aangepakt. Zo kunnen kwaliteit, efficiëntie en meerwaardecreatie de klant overtuigen.
 
 
Looptijd:  1 september 2013 - 1 september 2017
 
Gefinancieerd door:  IWT, Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

Projectpartners

 • WTCB
 • Vlaamse Confederatie Bouw
 • NAV
 • Bouwunie
 • Pixii

 

Ondersteund door:

 • Universiteit Gent
 • KU Leuven
 • Thomas More

Wie bij Pixii?


Wouter Hilderson, Ingenieur-Architect
Senior expert

Key expertise: innovatieve oplossingen voor de gebouwschil, innovatietransfer naar KMO's
Meer over Wouter

03 500 89 92
wouter.hilderson@pixii.be   Linkedin