Ventilatie en klimatisatie van passiefhuizen

Wat zijn de verschillende mogelijkheden en waar moet worden op gelet? Ontdek onze tool, installatiewijzer en checklist.

Mechanische balansventilatie kent een sterke opmars en ook verschillende klimatisatiecomponenten voor lage vermogens zijn in ontwikkeling. De kwaliteit van deze installaties mag daarbij niet uit het oog worden verloren: energetische efficiëntie, akoestisch comfort en thermisch welbehagen moeten bij het ontwerp en de uitvoering steeds centraal blijven staan.

In passiefhuizen kan, naast een afgeslankte versie van een conventioneel verwarmingssysteem met radiatoren of convectoren, ook de ventilatielucht als afgiftesysteem voor ruimteverwarming worden ingezet. Samen met de verschillende types van vorstbeveiliging en warmteproductie opent dit een breed spectrum van mogelijke combinaties. Ontwerper en bouwheer kunnen hieruit een persoonlijke keuze maken op maat van de eigen behoeftes en wensen.

Passiefhuis-Platform wil met haar website www.beterventileren.be een antwoord bieden op de stijgende vraag naar kwalitatieve informatie omtrent de verschillende ventilatie- en klimatisatiemogelijkheden voor passiefhuizen met lage verwarmingsvermogens. De website maakt je vertrouwd met het werkingsprincipe van mechanische balansventilatie, brengt de verschillende klimatisatiemogelijkheden in kaart en behandelt vervolgens enkele conceptuele en uitvoerkundige aandachtspunten.

 

Technische installatiewijzer en checklist

Technische installatiewijzer voor 39 mogelijke combinaties: van alle uitgewerkte configuraties werden installatieschema's gemaakt met een korte bespreking van de componenten, hun specifieke eigenschappen en werking. Deze lijst is uiteraard niet limitatief. Een menu met de verschillende combinatiemogelijkheden wijst je de weg.

De technische checklist voor balansventilatie werd geconcipieerd als een praktische geheugensteun voor architect en installateur. De diverse criteria werden daarom ondergebracht in een matrix met een rangschikking volgens installatiesectie (aanvoer, toestel, pulsie,...) en thema (luchtkwaliteit, thermisch comfort, akoestisch comfort,...). De ventilatie-installatie kan zo geheel, gedeeltelijk of thematisch getoetst worden, zowel tijdens het ontwerp als op de werf.

Beide instrumenten werden uitgewerkt voor afdruk op A3-formaat; zo heb je voor een specifieke configuratie steeds alle info bij de hand.