Energy Saving Pioneers – jaaroverzicht 2016

20.01.2017

Pixii verleent als oprichtend partner van de Energy Saving Pioneers steun aan deze coalitie van voorlopers in energiebesparing. In 2016 werden opnieuw succesvolle initiatieven genomen en resultaten geboekt.

Op de ESP-website vind je hierover uitvoerig informatie terug. Wij geven een beknopt overzicht:

  • Acht kortfilms over energie-efficiënte gebouwen werden vertoond op de Utility to Build beurs in Kortrijk. Meerdere van onze Pixii-leden, en ook Pixii zelf, namen hieraan deel: Bond Beter Leefmilieu, Ecopuur, Derbigum, Bostoen, Isoproc, Isover, Studiebureau R. Boydens, Factor 4
  • ESP verstuurde een open brief voor een ambitieus renovatiepact en ook een open brief aan Marianne Thyssen naar aanleiding van het Winterpakket.
  • Er werd succesvol overlegd met de Europarlementsleden Ivo Belet, Bart Staes en Anneleen Van Bossuyt en met de Ceder, de studiedienst van CD&V, en Robrecht Bothuyne.
  • ESP leverde input in de werkgroep ‘energie-efficiëntie’ van het Stroomversnellingstraject van minister Tommelein en organiseerde een rondetafel  over energie-efficiëntie in de industrie ‘Best Practices in Policy Implementation’.