Een technisch kader voor natuurlijke biologisch afbreekbare bouwmaterialen

Foto biologische bouwmaterialen van BAS Bouwen vzw

18 nov 2020 - 15:27

In de biologische cyclus gaat het om winning van grondstoffen uit reststromen die via biologische en biochemische processen terug in de waardeketen als materialen kunnen worden ingevoegd.

In de technische cyclus denken we aan herstellen, hergebruiken, herbestemmen en recycleren. Dan komt het eropaan de functionaliteit van de materialen zo veel mogelijk te behouden en dus niet te downcyclen (want dat laatste blijft eigenlijk passen in een lineaire economie).

De biologische materialen die in deze webinar aan bod komen, zijn materialen van biologische oorsprong zonder toxische of vervuilende stoffen, zodat zij aan het einde van hun levenscyclus naar de biosfeer kunnen terugkeren door biologische afbraak of compostering.

Probleem? De materialen in de EPB-databank zijn materialen die haast enkel in de technische cyclus kunnen gerevaloriseerd worden. Bovendien zijn er voorschriften die biologische afbreekbaarheid onmogelijk maken of toch zeer ernstig bemoeilijken, zoals de opgelegde verduurzamingsbehandeling tegen insecten en schimmels. Daarbovenop is er de perceptie in de markt, waar velen materialen als kurk, kalkhennep en stro niet als kwalitatief ervaren.

Hoe kan je dan een markt ontwikkelen voor bouwen met biologisch afbreekbare bouwmaterialen? Doorslaggevend zijn goede voorbeelden en kwaliteitsbewaking is daarbij heel belangrijk. Ten onrechte wordt bij realisaties met biologisch afbreekbare materialen in geval van problemen verwezen naar het materiaal en niet naar het gebrek aan vakmanschap. Dit wil Wim Huntjens op basis van zijn onderzoek weerleggen: er is nood aan een kwaliteitskader.

Met het onderzoek dat Huntjens heeft verricht binnen BAS Bouwen wil hij een technisch kader aanreiken voor bouwen met bioafbreekbaar hout, hennep, vlas, stro enzovoorts. De huidige richtlijnen waaronder NBN-normen, STS-richtlijnen en technische voorlichtingen geven duidelijke richtlijnen voor het gebruik van deze materialen en kunnen aangevuld worden met internationaal geaccrediteerde richtlijnen.

Ontdek in deze webinar van de Expert Sessions 'Nieuwe Bouwmethodes' wat mogelijk is met bioafbreekbare materialen vanuit het perspectief van zowel opdrachtgevers, architecten, aannemers als overheden. 

Wim Huntjens

Wim Huntjens wil met zijn onderzoek binnen BAS Bouwen vzw een technisch kader bieden voor bouwen met hout, hennep, vlas, stro, e.a.