Een technisch kader voor natuurlijke biologisch afbreekbare bouwmaterialen

Foto biologische bouwmaterialen van BAS Bouwen vzw

Eén van die innovatieve bouwmethodes is bouwen met natuurlijke en biologisch afbreekbare materialen. Hier schuilt een groot potentieel voor de circulaire economie. Deze materialen kunnen namelijk zowel binnen de technische als biologische cyclus gevaloriseerd worden.

Wim Huntjens wil met zijn onderzoek binnen BAS Bouwen vzw een technisch kader bieden voor bouwen met hout, hennep, vlas, stro, e.a. en komt hierover spreken op 11 december 2020 tijdens de eerste Pixii Expert session.