Hergebruik en herbestemming met sociale meerwaarde

Grafische voorstelling van de kerk een omringende gebouwen die herbestemd zullen worden als co-housing.

1 sep 2021 - 16:41

Dit najaar wordt de herbestemming van de Gentse school met parochiekerk Sint-Antonius van Padua in gebruik genomen als cohousingproject. De groep die het project getrokken heeft luistert naar de naam Padua. Een beperkte delegatie ervan sloot in 2016 een aankoop- en verkoopbelofte met de toenmalige kerkfabriek Sint-Antonius van Padua.

De site St. Antonius van Padua in Gentbrugge beslaat een ruim perceel met in het midden een kerkgebouw en aan weerszijden klaslokalen als deel van een schoolsite. Het geheel heeft recent een residentiële functie gekregen bestaande uit 17 woonunits, een kantoorruimte en de kerk zelf die gemeenschappelijke ruimtes huisvest. Het bestaande kerkvolume vormt de leidraad en het hart van het project. Hoewel thans ontwijd, blijft het kerkgebouw zijn historische en sociaal-maatschappelijke uitstraling behouden en blijft het een belangrijke landmark in de stedelijke context en op wijkschaal. Samen met de andere volumes creëert de kerk een binnengebied dat duidelijk privé-eigendom is, maar ook een zeer open en publiekelijk karakter bezit. De opzet bestaat erin zoveel mogelijk gemeenschappelijke delen (zowel binnen- als buitenruimtes) te creëren ten opzichte van de private zones.

Centraal staat ook het gegeven van een doorlopend participatietraject met een open houding naar de wijk toe dankzij het deels openstellen van de gemeenschappelijke delen. Sommige aangrenzende woningen hebben een directe toegang tot de site. Het project wordt vormgegeven in samenspraak met de bewonersgroep, waartoe infosessies en buurtvergaderingen georganiseerd worden.

Tijdens het afgelopen academiejaar 2020-2021 hebben masterstudenten van de faculteit ingenieurswetenschappen aan de Technologiecampus Gent van de KU Leuven in het kader van het projectwerk voor het vak Sociaal-Ecologisch Bouwen de herbestemming van de neogotische parochiekerk Sint-Jan Baptistkerk in de wijk Brugse Poort te Gent voor hun rekening genomen. Op basis van een wijkanalyse beslisten de studenten om het kerkgebouw multifunctioneel in te richten als ontmoetingsruimte, sociale kruidenier, werkwinkel …

Herbestemming van gebouwen vormt één van de centrale thema’s van de onderzoeksgroep Sociaal-Ecologisch Bouwen aan dezelfde faculteit. Bijzondere aandacht gaat naar de meest achtergestelde en kwetsbare wijken. Eén van de doelstellingen bestaat in het creëren van bijkomend huuraanbod via sociale verhuurkantoren. Hierbij worden eengezinswoningen van eigenaar-bewoners herbestemd als woningen voor sociale huurders.

Op 5 oktober 2021 brengt Alexis Versele het volledige verhaal van dit project op onze Expert Day. Die dag ontdek je de laatste nieuwe ontwikkelingen rond hergebruik en herbestemming met het oog op circulariteit in de bouwsector.

Meer info en inschrijven

Foto van Alexis Versele

Arch. Alexis Versele is medeoprichter en vennoot van de coöperatieve vennootschap BAST Architects & Engineers. Hij is tevens voorzitter van de social-profit organisatie Domus Mundi met als missie “Volhoudbaar verbouwen en wonen met en voor kwetsbare groepen”. Hij is medeoprichter van het vastgoedbedrijf Het Pandschap cvso en van RenoseeC vzw voor de collectieve renovatie van achtergestelde wijken. Alexis Versele is verbonden met de onderzoeksgroep Bouwfysica en Duurzaam Bouwen aan de Technologiecampus Gent van KU Leuven waar hij het vak “Sociaal-Ecologisch Bouwen en Wonen” doceert.  

Afbeelding: BAST Architects & Engineers