Herman Teirlinckgebouw, Brussel

Type
Nieuwbouw
Locatie
België, Brussel
Bouwjaar
2017
Opdrachtgever
Het Facilitair Bedrijf
Functie
Andere
Constructietype
Gemengde constructie
Constructiemethode
Gemengd (deels geprefabriceerd)
Energie-efficiëntie
Passief
Status
Opgeleverd

Het Herman Teirlinckgebouw is het grootste passiefkantoorgebouw van België.

Energetische ingrepen

  • Het Herman Teirlinckgebouw heeft een goed geïsoleerde gebouwschil om het warmteverlies door muren, daken en ramen te beperken.
  • Het gebouw heeft een aangenaam binnenklimaat voor de gebruiker.
  • Ramen zorgen voor uitzicht, daglicht en passieve warmtewinsten, maar kunnen in de zomer snel tot ongewenste zonne-instraling zorgen. In een juist evenwicht wordt in het Herman Teirlinckgebouw voldoende licht binnengehaald maar oververhitting voorkomen. Zonwering aan de buitenkant kan ongewenste zonne-instraling beperken.
  • Het gebouw is luchtdicht om ventilatieverliezen te beperken.
  • Het is compact: door het verliesoppervlak te verkleinen, verbetert de verhouding tussen de gebouwschil en het te verwarmen volume.
  • De warmte wordt gerecupereerd: met de afgevoerde warmte uit de ‘gebruikte’ lucht wordt de binnenstromende lucht gewarmd. Dit gebeurt in aparte circuits, er kan geen onderlinge vervuiling optreden.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit voor eigen verbruik. Op het dak werden 1195 zonnepanelen geïnstalleerd, ongeveer 2000 m². Dit komt overeen met een productie van ongeveer 285 MWh/ jaar, te vergelijken met een gemiddeld verbruik van ruim tachtig Vlaamse gezinnen. Ruwweg geschat wordt zo’n 25% van het primaire energieverbruik van het Herman Teirlinckgebouw hiermee gedekt.

Water als kostbaar goed

Het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt voor de spoeling van de toiletten en de adiabatische koeling. Helaas kan het opgevangen regenwater niet de volledige behoefte van het gebouw dekken. Zo zetten we naast regenwaterrecuperatie in op de beperking van het drinkwaterverbruik. Daartoe zijn alle toiletten en urinoirs waterbesparend. Ook bij kranen en douches worden sensoren of doorloopbegrenzers ingezet om het verbruik aan drinkwater te beperken.

De juiste hoeveelheid licht

De ramen zijn zo ontworpen dat er veel daglicht binnenvalt. Tegelijkertijd worden verblinding en te veel opwarming in de zomer voorkomen. De betonnen kaders zijn voorzien van horizontale regels in het bovenste gedeelte. Deze zorgen er enerzijds ervoor dat het licht naar het plafond van de ruimte gekaatst wordt, wat zorgt voor meer daglicht. Anderzijds zijn dit ook kleine ‘luifels’ die de zon in de zomer buiten houden.

https://overheid.vlaanderen.be/facilitair-management/huisvesting/duurzaamheid-herman-teirlinckgebouw

www.vlaanderen.be/bouwprojecten