Modulaire passiefhuisjes voor daklozen

Type
Nieuwbouw
Locatie
België, Schaarbeek
Bouwjaar
2018
Bouwpartners
Opdrachtgever
400Daken
Functie
Woongebouw
Constructietype
Houten constructie
Constructiemethode
Op de werf
Energie-efficiëntie
Passief
Status
Opgeleverd

De campagne 400Daken start samen met citydev.brussels een pilootproject om daklozen te huisvesten in modulaire woningen door braakgronden in de stad te benutten.

Met de opstelling van twee kwaliteitsvolle verplaatsbare woningen op een stuk grond dat wacht op ontwikkeling, geeft de campagne 400Daken samen met partner citydev.brussels het startschot van een innovatief pilootproject. Het project wil snel huisvestingsoplossingen voor daklozen bieden. Het komt er nu op aan belangstelling te wekken bij investeerders, overheidsinstanties en eigenaars van onbebouwde gronden zodat op korte termijn het aantal beschikbare woningen de hoogte ingaat.

De Wald-CubeTM en het Moving Nest, twee verplaatsbare woonmodules die beide aan de normen voldoen, zijn als kijkwoningen op de site BridgeCity geplaatst. Die site is eigendom van citydev.brussels en wacht op ontwikkeling.

“De modulaire woningen van de campagne 400Daken kaderen in een project van sociale inclusie en stadsvernieuwing. De verenigingen die deel uitmaken van 400Daken, willen door de begeleide herhuisvesting van daklozen komaf maken met de dakloosheid in Brussel. Dankzij kwaliteitsvolle verplaatsbare modulewoningen kunnen ruimten die wachten op ontwikkeling, worden gebruikt om extra woongelegenheid te creëren”, zegt Pierre Ryckmans, woordvoerder van de campagne.

Een belangrijke partner bij de ontwikkeling van dit project is citydev.brussels, een protagonist op het vlak van stadsontwikkeling die veel grond bezit in het Brussels gewest. “De tijdelijke bezetting van onze gronden en gebouwen in afwachting dat we er een vastgoedproject ontwikkelen, is sinds enkele jaren onze nieuwe insteek”, zegt Antoine de Borman, voorzitter van citydev.brussels. “Door de beschikbare ruimten maximaal te benutten, draagt deze aanpak bij aan de creatieve vitaliteit van de culturele, sociale en economische spelers in de stad en in het bijzonder in wijken waar een heroplevingsproces noodzakelijk is.”

Twee soorten modulaire woningen

Het Moving Nest is een verplaatsbare houtskeletstudio met 26 m² bewoonbare oppervlakte. De woning wordt op een maand tijd gebouwd en kan per vrachtwagen worden vervoerd. Kostprijs: 18.700 euro (exclusief belastingen en transport- en aansluitingskosten). Dit project wordt gedragen door Habitat & Humanisme, een stichting van openbaar nut.

De Wald-CubeTM is een ecologische, lokaal geproduceerde en betaalbare individuele woning. Deze passieve houtskeletwoning is compact en voldoet aan de woonnormen. De module wordt op een maand tijd gebouwd voor 42.000 euro (exclusief belastingen en transport- en aansluitingskosten). Dit project wordt gedragen door de vzw Straatverplegers. De twee modules staan nu gedurende drie maanden op een stuk grond in Brussel en doen er dienst als kijkwoningen voor al wie geïnteresseerd is. Zodra er zich een terrein aandient dat minstens 24 maanden beschikbaar is, kent de campagne 400Daken deze twee en andere toekomstige woningen toe aan een partnervereniging om er daklozen te huisvesten.

Raadpleeg de technische fiche (in het Frans) of bekijk de reportage in het VRT-Journaal

Meer informatie: https://400toits-daken.com