Over de onderschatte impact van het hydraulische concept van de CV- en SWW- installatie

Lezing tijdens de expert day 'the Performance Gap'

Het verschil tussen het gesimuleerde (theoretische) en het gemeten (werkelijke) energieverbruik kan in het algemeen worden verklaard door

  1. De detailgraad van het rekenmodel en de vereenvoudigingen die daarbij worden gemaakt
  2. De onzekerheid op bepaalde variabelen waarmee men onvermijdelijk wordt geconfronteerd zoals bijvoorbeeld het moeilijk te voorspellen gebruikersgedrag.

Deze presentatie zoomt specifiek in op de detailgraad en nauwkeurigheid van de simulatieresultaten op het niveau van de technische installatie. De meeste energieberekeningen en simulaties zijn vandaag de dag hoofdzakelijk gericht op de gebouwschil om een inschatting te krijgen van de netto warmtevraag. In de vertaalslag van de netto-warmtevraag naar het uiteindelijke gas- en elektriciteitsverbruik komt het systeemrendement op de proppe. Op dit niveau worden de berekeningen echter sterk vereenvoudigd met veronderstelde of vaak arbitraire rendementswaarden of de verwarmingsinstallatie wordt beschouwd als een louter thermisch probleem met een geïdealiseerd hydraulisch gedrag.

In deze presentatie focust Roel Vandenbulcke op de verschillende hydraulische aspecten in CV- en SWW installaties die maken dat het werkelijke energieverbruik afwijkt van het verwachte energieverbruik:

  • Invloed van het hydraulisch concept op het energieverbruik en de simulatieresultaten, zoals o.a. het gebruik van evenwichtsflessen, hydraulische schakelingen,…
  • Invloed van de hydraulische balans en de commissioning die in de praktijk sterk afwijkt van wat men in berekeningen vaak idealiseert.
  • Invloed van de regelstrategie en het regelrendement op het werkelijke energieverbruik en de simulatieresultaten
  • Invloed van de distributieverliezen in SWW installaties.

Om de kloof tussen verwachte en werkelijke energieprestaties te dichten dient met andere woorden meer aandacht te gaan naar de berekeningen op systeemniveau.

Roel VandenbulckeRoel Vandenbulcke is stichter en CTO van Hysopt. Hij is een echte expert als het op HVAC-technieken aankomt. In zijn academisch verleden heeft hij jarenlang onderzoek verricht naar hoe de prestaties van verwarming- en koelinstallaties kunnen worden verbeterd. Als CTO van Hysopt wil hij deze kennis maximaal verspreiden en de sector ondersteunen in de transitie naar een duurzame toekomst.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>