Over ons

Pixii (voorheen bekend als Passiefhuis-Platform) ondersteunt als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling de bouwactoren bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf. De organisatie verenigt meer dan 160 toonaangevende bedrijven in de bouwsector en wil met haar actieve ledencommunity inspireren en motiveren tot het bouwen van passieve en energieneutrale gebouwen.  Pixii levert professioneel advies en begeleiding aan bedrijven en particulieren, netwerkt met beleids- en opiniemakers, verleent certificaten aan passieve en energieneutrale projecten en organiseert evenementen en gespecialiseerde opleidingen rond energiezuinig bouwen. De organisatie focust op het kruispunt van energie, renovatie en circulair bouwen.

Pixii is een ledenvereniging met als doel om de bouw in beweging te krijgen in de richting naar energieneutraliteit en circulair bouwen in vernieuwende en concrete projecten.
 

Team

Ontdek hier het Pixii-team.
 

Raad van Bestuur

Ontdek hier de leden van de Raad van Bestuur.
 

Stemgerechtigde leden

Ontdek hier onze stemgerechtigde leden.

Missie

Pixii zoekt een optimale leefomgeving met een minimaal energiegebruik ​op het kruispunt van (ver)bouwen, energie en circulair bouwen. Pixii kijkt daarbij naar 2050.

Pixii profileert zich op 5 domeinen

 • Ledenwerking
 • Kwaliteitsbewaking
 • Beleidswerking
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Kennisverspreiding
   

Visie

 • Place to be voor ondernemers in de bouw 
 • Samen met internationale partners kennis ontwikkelen over energie-efficiënt (ver)bouwen 
 • Logische partner voor beleidsactoren en opiniemakers 
 • Uitverkoren plek voor mensen met een passie voor toekomstgericht bouwen
   

Onze waarden

Historiek

Pixii is sinds 20 juni 2016 de nieuwe naam van Passiefhuis-Platform. Pixii ontleent als feitelijke vereniging rechtspersoonlijkheid aan Passiefhuis-Platform vzw. De statuten van Passiefhuis-Platform kan je hier downloaden. 

Het plaform lanceerde in 2002 het passiefhuisconcept als vlaggenschip van het energieneutraal bouwen. De organisatie leverde pionierswerk om energiezuinig bouwen in de markt te zetten. Met de beurs Passive House en het magazine Be Passive bracht de vzw passiefhuizen en energiezuinig bouwen onder de aandacht. Ze verenigde gelijkgezinde bouwprofessionals om samen, met vallen en opstaan, voor een omwenteling in de bouwsector te zorgen.  Wouter Hilderson, senior technische expert bij Pixii / Passiefhuis-Platform omschrijft het als volgt: “Passief bouwen heeft jarenlang heel wat emoties losgemaakt. Passief, het was allemaal veel te extreem, een uit de hand gelopen fixatie van een bende "passiefisten".  Met Passiefhuis-Platform ondersteunden we iedereen die de uitdaging aanging. Samen betaalden we leergeld maar we gingen er voor, zonder omkijken en schouder aan schouder. Vaak over de klassieke rollenpatronen in de bouw heen. Passief bouwen, net als kwaliteit, is immers een werkwoord. We zochten en vonden oplossingen voor de problemen die anderen zo treffend omschreven. We realiseerden woningen waar het - dixit de bewoners - altijd lente is binnen. Duurzame, architecturaal interessante en betaalbare woonprojecten waar we heel trots op zijn.” 

De organisatie  verenigt ondertussen een 200-tal  toonaangevende bedrijven in de bouwsector en ontpopte zich tot een invloedrijke voortrekker in de energiezuinige bouwsector. Die opgedane kennis zet de vzw nu in  om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan: van passief naar werkelijk energieneutraal. Om dit ruimere verhaal kracht bij te zetten kreeg Passiefhuis-Platform in 2016 een nieuwe naam: Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen. Els Vanden Berghe, algemeen coördinator verduidelijkt:  “Met onze nieuwe naam, Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, en een nieuw logo zijn we klaar voor de toekomst. We keren de passiefbouwstandaard niet de rug toe, integendeel. Het is net door de jarenlang opgebouwde kennis en knowhow dat we de geschikte partner zijn om alle bouwactoren te adviseren en te helpen in de transitie naar een duurzame samenleving.”

Het was uitvinder Hippolyte Pixii die met zijn briljante inzichten de eerste generator met pulserende gelijkstroom bouwde. Het beeld van een nuchtere wetenschapper die een dynamo bouwt die elektronen in beweging zet en zo energie produceert, is een mooie metafoor voor de activiteiten en verwezenlijkingen van Pixii binnen de transitie naar een duurzame samenleving. Pixii zet samen met haar partners en leden de bouwmarkt in beweging. En wees maar zeker dat dit nu en in de toekomst vonken geeft!