Pixii ledenvoordelen voor bedrijven en organisaties

Beleid

Pixii staat beleidsmakers bij met gespecialiseerd advies. Zo richtten we mee de Energy Saving Pioneers, Flux50 en RenoseeC op en schreven we mee aan de beleidsaanbevelingen van Sign for my Future.

Bedrijfspagina

Elke organisatie die lid is van Pixii zetten we in de kijker met een bedrijfspagina. Je bedrijf verschijnt dan ook in het overzicht van onze bouwpartners. Het is een mooi uithangsbord voor je organisatie binnen een duidelijke context: die van energieneutraal en circulair bouwen! Omdat de context van Pixii zo duidelijk is, weten we ook van onze website-bezoekers dat ze tot de doelgroep van onze leden behoren.

Lidmaatschapsattest

Pixii-leden hebben ook recht op een lidmaatschapsattest. Het is één van de manieren om het engagement van je organisatie te tonen. Bedrijven die lid zijn van Pixii willen tenslotte meewerken aan een energieneutrale en circulaire toekomst voor de bouwsector! Je bedrijf is mee frontrunner, en daarmee mag je naar buiten komen.

Kortingen

Exclusieve ledenevents

2x per jaar consulteren we onze leden tijdens onze Adviescommissie over bv. beleidsaanbevelingen, nieuwigheden binnen onze organisatie ... We luisteren naar de hindernissen die onze leden tegenkomen in hun transitie naar een energieneutrale en circulaire toekomst en brainstormen samen naar oplossingen. Het is een moment van gelijkgezinden, mensen met hun neus naar de toekomst gericht. Niet verrassend dus dat onze ledenevenementen al vaker het startpunt van een nieuwe samenwerking werden.

Opportuniteiten

Elk jaar doen er zich opportuniteiten voor waarbij we sommige leden kunnen betrekken. Zo hebben we in het verleden:

  • onze leden eerst aangesproken in onze zoektocht naar organisaties om een nieuwe onderzoeksproject te ondersteunen
  • op vraag van andere organisaties leden van Pixii aangebracht als spreker voor een studiedag of evenement
  • leden opgegeven aan de pers als expert rond een bepaald product
  • onze leden korting kunnen geven voor evenementen van derden (vb. Circulair Real Estate)
  • ...

Bepaal mee de toekomst van Pixii

Ben je 1 jaar lid? Dan kan je stemgerechtigd lid worden van ons Kennisplatform. We organiseren telkens in juni en december een Algemene Vergadering waar je je stem kan laten horen.

Ben je 1 jaar stemgerechtigd lid? Dan kan je je ook kandidaat stellen om toe te treden tot onze Raad van Bestuur.

IK WIL LID WORDEN