Presentaties Expert day 'Energetische renovatie van appartementsgebouwen'

Presentaties

VISIE
Prof. Michiel Dehaene (UGent) Private Collectieve Woningbouw: een postsuburbaan perspectief - meer info Download presentatie
Ir. Arch. Filip Canfyn De Helaasheid der woningen - Architectuur en integrale duurzaamheid – Over de keuze tussen ontwerp, innovatie en samenleving - meer info Download presentatie
Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck Nood aan regelgeving en opwaardering - meer info Download presentatie
ENERGIE
Prof. Jan Desmet (UGent) Collectieve PV-installaties: een oplossing voor verhoogde zelfconsumptie - meer info Download presentatie
Dr. Marc Delghust (UGent) Werkelijke energievraag en impact gebruikersgedrag - meer info Download presentatie
Ir. Arch. Wolf Bracke (UGent) Monitoring van gebruikersgedrag in collectieve woonblokken in het kader van de Proeftuin Woningrenovatie - meer info Download presentatie
Ir. Arch. Elisa Van Kenhove (UGent) Legionellabeheersing bepalend voor energiebesparing sanitair warm water - meer info Download presentatie
TECHNIEK
Prof. Marijke Steeman (UGent) Potentieel van geprefabriceerde gevelelementen voor de renovatie van woontorens - meer info Download presentatie
Prof. Nathan Van Den Bossche (UGent) Case study: Etrimo woontorens - meer info Download presentatie
Prof. Wim Boydens (UGent) Aanpak van integratie en ontwerp van systemen bij renovatie van collectieve woongebouwen - meer info Download presentatie
PRAKTIJK
Dominique Krickovic (UVS) Juridische aspecten van VME bij renovatie: struikelblokken en perspectieven - meer info Download presentatie
Ir. Bart Frijters (Renotec) Renoveren in comfort: DBFM-formule voor VME's - meer info Download presentatie
Ir. Arch. Bert Vanderwegen (Pixii)  Axii renovatieplanner: realistische, gebruiksvriendelijke tool voor masterplan renovatie - meer info Download presentatie
Prof. Jan Moens (UGent) Integraal, multidisciplinair vooronderzoek, leidraad voor een juiste investering - meer info Download presentatie

 

Organisatie

UGent Horizon is een kennisplatform dat door een interdisciplinaire aanpak de wetenschappelijke en technische achtergrond aanreikt om de barrières rond de energetische renovatie van apparte­mentsblokken weg te werken.

Pixii (het vroegere Passiefhuis-Platform) is hét referentienetwerk voor energieneutraal bouwen. Als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling helpt het de bouwactor bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf.

 

Partners