Residentieel elektriciteitsverbruik: wat is de impact en hoe schat je dit het beste in

Lezing tijdens de expert day 'the Performance Gap'

Traditioneel gezien richten energiebesparende maatregelen zich op gebouwgebonden aspecten zoals technische installaties en de gebouwschil. Nochtans verschilt het berekend energieverbruik aanzienlijk van het werkelijk energieverbruik zodra het gebouw in gebruik is. De grote variaties in het energieverbruik van nagenoeg identieke gebouwen wijzen erop dat het verschil tussen berekend en gemeten energieverbruik toe te schrijven is aan gebruikersgedrag. In de evolutie naar bijna-energie-neutrale (BEN) woningen wordt het des te belangrijker om de effecten van gebruikersgedrag te begrijpen. Naast zonnewinsten worden immers ook de warmtewinsten die afkomstig zijn van aanwezige personen en van elektrische toestellen (samen “interne warmtewinsten” genoemd), steeds belangrijker in de totale energiebalans.

In haar presentatie bespreekt Dorien Aerts welke parameters belangrijk zijn om een beter zicht te krijgen op het huishoudelijk gebruikersgedrag en elektriciteitsverbruik. Daarnaast stelt ze een berekeningsmodel voor dat het mogelijk maakt om dit gebruikersgedrag beter te integreren in onze gebouwsimulaties, om zo hopelijk de performance gap te verkleinen.

Dorien AertsDorien Aerts is sinds 2017 aan de slag bij VK Engineering als projectingenieur Sustainable Design. Ze adviseert er ontwerpteams op het vlak van duurzaamheid en is verder ook BREEAM adviseur. Daarvoor was ze raadgevend ingenieur bij Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau. Tijdens haar doctoraatsopleiding in de Ingenieurswetenschappen aan de VUB onderzocht ze de invloed van gebruikersgedrag op energieverbruik in woningen met probabilistische computermodellen die enquête-data omzetten in bruikbare data voor dynamische energiesimulaties voor gebouwen.

IK SCHRIJF ME IN voor de expert day >>>