Subsidiëring via de kmo-portefeuille

De opleidingen en bepaalde vormen van advies van Pixii komen in aanmerking voor subsidiëring met de kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille is een steunmaatregel van de Vlaamse overheid waarbij je als ondernemer subsidies kan bekomen om diensten te betalen die je bedrijfsvoering bevorderen. Via een online tool kan je deze subsidies aanvragen en projecten betalen. 

 

Voor wie?

Voor zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s die aan de opgelegde voorwaarden voldoen, kunnen beroep doen op de kmo-portefeuille. 

 

Welke Pixii-diensten komen in aanmerking?

Voor alle opleidingen en bepaalde adviezen van Pixii kan je via de kmo-portefeuille subsidies aanvragen bij het Agentschap Ondernemen. Deze diensten zijn onder te brengen in het vakgebied van energie-efficiënt bouwen en verbouwen, met inbegrip van voorbereiding, ondersteuning en nazorg.

Opleidingen

Alle opleidingen, seminaries en symposia die Pixii organiseert zijn subsidieerbaar.

Cursusmappen maken integraal deel uit van de documentatie van een opleiding, en vallen dus ook onder de opleidingskosten die met de kmo-portefeuille kunnen worden betaald. Dit geldt niet voor boeken en/of software die als aanverwante uitgaven aan een opleiding zijn gekoppeld, evenals de cateringkosten.

 

Advies

Technologieverkenning

Bij een technologieverkenning voert Pixii een studie uit om een antwoord te geven op een specifieke technologische kennisvraag met betrekking tot een product, proces of dienst. Een technologieverkenning bevat altijd een technologische kenniscomponent in tegenstelling tot andere adviesverstrekkende diensten.
Het gaat hierbij om een overdracht van innovatiekennis waarover je als onderneming niet beschikt of die je onvoldoende beheerst en die door middel van studiewerk op maat aangeleverd kan worden. Technologieverkenning draagt zo bij tot de versterking, groei of transformatie van jouw onderneming in Vlaanderen.

Naast technologieverkenning  zijn ook andere adviesdiensten die Pixii levert subsidieerbaar via de kmo-portefeuille. Dit type advies is steeds een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie. Dit advies is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming.
 

Samenwerkingsverbanden of business-cases met coaching traject

Met dit type advies staat Pixii jouw onderneming -die actief is in de bouwsector- bij met het uitwerken van nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe business-cases. Door nieuwe of andere samenwerkingsmodellen uit te werken, verbeteren of vernieuwen we zo de eigen werking tussen de verschillende bouwactoren tijdens het volledige verloop van het bouwproject of tijdens een aantal tussenfases zoals de planningsfase, de constructiefase, de oplevering en/of nazorg. Zo verken je als bouwondernemer of architect de grenzen van je eigen kunnen, boor je nieuwe markten aan en verbeter je de kwaliteit van het opgeleverde product.
 

Trajectbegeleiding

Tijdens een trajectbegeleiding begeleidt, adviseert, coacht en stuurt Pixii jouw onderneming bij tijdens een bouwproject. Trajectbegeleiding kan verschillende fasen van een bouwproject bevatten of deelfasen ervan zoals planningsfase, constructiefase, oplevering, nazorg en monitoring.
Het doel is enerzijds het continu verbeteren van de kwaliteit van werken of het vernieuwen van de werking door het bijsturen en aanbrengen van nieuwe werkingsmodellen.
Het adviestraject bevat een of meerdere van de volgende taken: een controle van het voorgelegde werk, aanbrengen van verbeteringspunten of nieuwe punten, opleveren van een advies en/of begeleiding bij de uitvoering van het advies en nacontrole.
Je kiest als klant zelf welke onderdelen van het adviestraject je laat uitvoeren. Een minimum aan controle en het formuleren van een adviesrapport is wel steeds noodzakelijk.

 

Voor welk bedrag?

Sinds 1 december 2019 betaalt de Vlaamse overheid afhankelijk van de dienst 20% tot 30% van je factuurkosten terug. Onderstaande schema geeft het subsidiebedrag en het subsidiepercentage weer per pijler en per jaar.  Je kan meerdere projecten per jaar indienen.

type onderneming

opleiding en/of advies

kleine onderneming
(<50 medewerkers)

steunpercentage 30%
steunplafond 7.500 euro

middelgrote ondernemingen
(50-250 medewerkers)

steunpercentage 20%
steunplafond 7.500 euro

Btw en voorschotfacturen kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. Die bedragen, evenals bepaalde kosten zoals bv. catering, software of boeken, moeten rechtstreeks aan Pixii worden betaald.

 

Werkwijze?

Maak je voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille? Dan moet je je registreren via de website van Agentschap Ondernemen

Eenmaal je als ondernemer bent geregistreerd, kan je de kmo-portefeuille aanwenden voor een kmo-dienst (opleiding of advies) die door Pixii wordt georganiseerd. Hiervoor maak je je gebruik van de online tool van het Agentschap Ondernemen op www.kmoportefeuille.be.

Onze erkenningsnummers (onder naam van Passiefhuis-Platform) zijn: 

 • DV.O107441 voor opleidingen
 • DV.A102264 voor advies
 

Praktisch voorbeelden

Procedure een opleiding

 1. Je schrijft je via onze website in voor onze cursus ‘bijna energiezuinige woningen’, en geeft daarbij aan dat je wenst te betalen met behulp van de kmo-portefeuille. De deelnameprijs van de cursus bedraagt voor een niet Pixii -lid dan € 280. Pixii bezorgt je hiervoor een factuur.
 2. Via de website www.kmoportefeuille.be dien je een subsidieaanvraag in voor een bijdrage van 30% (of afhankelijk van grootte van de onderneming: 20%) in de deelnameprijs van € 280. Hierbij maak je gebruik van ons erkenningsnummer voor opleidingen: DV.O107441.
 3. Je stort € 196 of  € 224 (respectievelijk 70% of 80% van de deelnameprijs) op de rekening van Sodexho, die dit bedrag op haar beurt in je elektronische portefeuille stort.
 4. De Vlaamse overheid stort 30% of 20% (in dit geval € 84 of € 56) in je elektronische portefeuille. Je elektronische portefeuille bevat nu € 280 of 100 % van de deelnameprijs.
 5. Via de betaalknop van de kmo-portefeuille betaal je het overgebleven verschuldigde bedrag aan Pixii.

 

Procedure voor advies 

 1. Je aanvaardt een offerte van Pixii naar aanleiding van een adviesvraag. De overeengekomen prijs is minimaal € 500 exclusief btw (€ 605 inclusief btw). Pixii bezorgt je hiervoor een factuur.
 2. Via de website www.kmoportefeuille.be dien je een subsidieaanvraag in voor een bijdrage van 30% (of afhankelijk van grootte van de onderneming: 20%). Dat doe je na het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking. Hierbij maak je gebruik van ons erkenningsnummer voor advies DV.A102264.
 3. Je betaalt de btw rechtstreeks aan Pixii. In dit geval € 105
 4. Je stort € 350 of  € 400 (respectievelijk 70% of 80% van het afgesproken bedrag) op de rekening van Sodexho, die dit bedrag op haar beurt in je elektronische portefeuille stort.
 5. De Vlaamse overheid stort 30% of 20% (in dit geval € 150 of € 100) in je elektronische portefeuille. Je elektronische portefeuille bevat nu € 500 of 100 % van de overeengekomen prijs. 
 6. Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van Pixii.
 7. Via de betaalknop van de kmo-portefeuille betaal je het overgebleven verschuldigde bedrag aan Pixii.