Visie vanuit het beleid

Lezing tijdens de expert day 'the Performance Gap'

Op 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving ingevoerd. Hierdoor is de bouwpraktijk de voorbije 10 jaar ingrijpend gewijzigd. Daar waar er vóór de invoering van deze energieprestatieregelgeving quasi geen aandacht was voor het aspect energieprestatie, wordt op dit moment in België zeer energiezuinig gebouwd.

Echter, naarmate de E-peil-eis verder is aangescherpt en naarmate gebouwen meer richting het BEN-niveau evolueren, stijgt het gebruik van nieuwe, meer energiezuinige technieken en van innovatieve bouwoplossingen. De vraag stelt zich in hoeverre de bestaande berekeningsmethodiek hierop is afgestemd en hoe ze mee kan evolueren met de groeiende complexiteit van energiesystemen in gebouwen. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de energieprestatieregelgeving oplossingen stimuleert die niet alleen op papier maar ook in realiteit energie besparen. In deze lezing zal Mieke Deurinck dieper ingegaan op de uitdagingen die gesteld worden aan de toekomstige energieprestatieregelgeving.

Mieke DeurinckMieke Deurinck behaalde in 2015 haar doctoraat aan de onderzoeksgroep Bouwfysica van de KU Leuven met het proefschrift: ‘Energiebesparingen in de residentiële gebouwensector:  een inschatting op basis van stochastische modellering’.  Sindsdien is ze actief bij het Vlaams Energieagentschap als beleidsmedewerker.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>