Waterkwaliteit in moderne verwarmingsinstallaties

Lezing om 11.30 uur tijdens de expert day 'HVAC & Renovatie'

De recente technologische evolutie van de centrale verwarmingsketels, die onder andere leidde tot een grotere efficiëntie en compactheid, gaat gepaard met de noodzaak om een zo zuiver mogelijk warmtetransportmiddel (water) te gebruiken, zodat er geen afzettingen optreden in de warmtewisselaar van de ketel.

In verwarmingsinstallaties zijn afzettingen meestal te wijten aan twee oorzaken, enerzijds de vorming van ketelsteen (kalk) en anderzijds het optreden van corrosieverschijnselen. Dit zijn belangrijke aandachtspunten bij de vervanging van een oude verwarmingsketel door een nieuwe op een bestaande installatie. Deze presentatie gaat dan ook dieper in op beide fenomenen, focust op het belang van de kwaliteit van het vul- en het bijvulwater en licht de belangrijkste aanbevelingen hieromtrent toe.

Karla Dinne is ingenieur biochemie, werkt sinds 1991 bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en leidt het laboratorium “Microbiologie en Gezondheid”. De impact van technische installaties op de water- en respectievelijk luchtkwaliteit, corrosieproblemen en biologische vervuiling behoren tot haar vakgebied.