Aanpak van integratie en ontwerp van systemen bij renovatie van collectieve woongebouwen

De ontwerpmatige aanpak van renovatie van collectieve woongebouwen streeft naar een evenwichtige integratie op het vlak van kost en performantie van gebouwzijdige en technische maatregelen. Dikwijls (maar zeker niet altijd) wordt de aanpassing van de thermische opwekking als een quick-win met minimale bewonersimpact het eindpunt van de oefening.

In deze lezing wordt aangegeven hoe afhankelijk van de ingrijpendheid van de renovatie de technische ingrepen kunnen worden benaderd. Enerzijds op basis van de praktijkervaring van het ontwerpbureau technieken en anderzijds, de hedendaagse en toekomstige uitdagingen aannemend, vanuit de tussentijdse bevindingen in praktijkgericht onderzoek.

Hierbij worden onder meer de technische en financiële scenarioanalyses van IWT proeftuinen Kielparktorens en de Schipjes toegelicht, alsook het belang van een optimale regeling om de effectieve operationele prestaties te bereiken.
 

Wim Boydens (ir. KULeuven1990) vervoegde het studiebureau boydens in 1991, ondertussen uitgegroeid tot één van de toonaangevendste Belgische ingenieursbureau's op het vlak van techniek en energie in grote en middelgrote gebouwen.
Boydens engineering is gefocused op ontwerp, begeleiding en advies van technische installaties en energie in gebouwen, met vestigingen in Brugge, Brussel, Luxemburg, Vietnam en Singapore. 
Sedert 1999 is hij deeltijds verbonden aan de universiteit Gent. Vanuit zijn betrokkenheid bij nationale en internationale onderzoeksprojecten (GEOTABS, smartgeotherm, IWT proeftuinen, hybrid MPC GEOTABS, Heatroad...) maakt hij een sterke link van praktijk en onderzoek, met doelgerichte partnerships.
Hij is bestuurslid van het warmtepompplatform Vlaanderen, de European Heat Pump Association, IBPSA NVL en stichtend lid van de energy saving pioneers
 

Lezing om 14.30 uur tijdens de expert day 'energetische renovatie van appartementsblokken'