Topsprekers voor 4e editie van hét kennisevent Circulair Real Estate

22.09.2021

Ook dit jaar geven prominente topsprekers hun visie op de circulaire bouweconomie en de toekomst van vastgoed. We delen graag een interview van Management Producties met Joeri Beneens van Beneens Bouw- en Interieurbedrijf over zijn visie.

Pixii is net als Circubuild opnieuw mediapartner van Circulair Real Estate, hét kennisevent van Management Producties over innovatie in vastgoed toe te passen door middel van circulair bouwen. Je kan je inschrijven op dit premium event op 20 oktober in Antwerpen op www.circulairrealestate.com

Wat is de reden dat u bent begonnen met circulair bouwen?

Uit overtuiging dat iedereen voor zijn eigen deur moet vegen. Voortrekkers profiteren eveneens van een voorsprong als er een nieuwe weg wordt ingeslagen. De bouwsector staat wereldwijd in voor 38% van de CO2-uitstoot en 35% van het energieverbruik. Wij kunnen dus echt wel een groot verschil gaan maken als we er “NU” aan beginnen. 
 
Wat is er voor nodig om de transitie naar een circulaire bouweconomie te doen slagen?

De bouwmaterialen moeten allemaal demonteerbaar en herbruikbaar worden zodat ze een tweede en zelfs derde leven kunnen krijgen. Om dit mogelijk te maken zal een hogere graad van standaardisatie voor de verschillen de bouwmethodes zijn intrede moeten doen. Standaardisatie wil absoluut niet zeggen dat er geen architecturale vrijheid meer is!

Het pareto-principe mag worden toegepast om op maat van het perceel te bouwen. En laten we bouwen met statiegeld en urban mining mogelijk maken voor de volgende generaties. 
Het energieverbruik per m² gebouw kan ook nog een heel stuk omlaag. EPB heeft verplicht dit naar een BEN-norm te brengen. De volgende stap is dit nog verder te verlagen door dit te monitoren en het continu bijsturen via een geautomatiseerd gebouwenbeheersysteem.
 
Circulair materiaal is duurder. Worden bouwprojecten hiermee niet veel te duur?

De opwarming van de aarde en alle gevolgen zullen vele malen duurder zijn. Door standaardisatie toe te laten kunnen we ook werken aan efficiëntie waardoor er een deel administratie en studiekosten zullen wegvallen. Betere digitale voorbereiding in modulaire prefabricatie in de ateliers zal zorgen voor snelheid, faalkostvermindering en efficiëntie op de werf.

Hoe gaat circulair bouwen in de praktijk?

Het start bij het demonteerbaar ontwerpen en keuzes van materialen met lage milieu-impact.
Zo heeft bijvoorbeeld overschakeling naar hout in de bouw een dubbele positieve impact op het klimaat.
Enerzijds wordt de CO2-intensieve productie van staal en cement verminderd, anderzijds worden de nieuwe gebouwen een opslagvat van CO2 uit de atmosfeer.

Via BIM, 3D-werkvoorbereiding, kunnen alle bouwpartners het intensieve voorbereidingstraject gecontroleerd uitwerken. Ditzelfde BIM-model wordt nadien het gebouwenpaspoort met een bibliotheek van alle materialen als resultaat.

België volledig circulair in 2050, gaan we dat halen?

2050 is met alle kennis van vandaag amper ambitieus te noemen. Als de overheid dit sneller verplicht door de vervuilers te laten betalen halen we dit gemakkelijk. Zware CO2  uitstoot van vervuilers zoals metaal en cement betalen dan meer waardoor milieuvriendelijke materialen zoals onder andere hout in vergelijking beter scoren.

Hoe circulair bent u zelf?

Na al heel wat mooie referenties, en verschillende in uitvoering, zijn we ondertussen gekend voor circulair bouwen. Op Kamp C wonnen we de bouw van ’t Centrum met een consortium bestaande uit: West Architectuur, Streng-th, Tenerga, Tenagency, Muurtuin en Vito.

Onze nieuwste gezamenlijke ontwikkeling van de Bene-grid met een raster van 5 op 5 meter, cementvrij, 100% demonteerbaar en herbruikbaar zonder enig afval moet het meest circulaire kantoorgebouw van de Benelux worden.

We trekken aan de kar en doen ons uiterste best om zo veel mogelijk klanten te overhalen naar deze bouwmethode. Architecturaal is er nog steeds heel veel vrijheid en ook alle soorten afwerkingen blijven mogelijk!

Onze eigen ateliers en productieproces wordt continue verbeterd en we trachten onze CO²-uitstoot jaar na jaar te verlagen. Ons afval wordt in 35 verschillende afvalstromen zo veel mogelijk opnieuw in de economie gebracht. We trachten ons productieproces zo lean mogelijk te houden op alle vlakken. ■

Redactie: Management Producties