Axii renovatieplanner: realistische, gebruiksvriendelijke tool voor masterplan renovatie

De Axii Renovatieplanner werd ontwikkeld als antwoord op de vraag naar een snelle, comfortabele doorlichting van de bestaande toestand van gebouwen, en het opstellen van een gefaseerd masterplan voor toekomstgerichte renovatie. Deze vraag kwam in eerste instantie van steden en gemeenten, die wel de noodzaak zien voor grondige en toekomstgerichte isolatie van de gebouwen op hun grondgebied, maar zich geconfronteerd weten met een amalgaam van moeilijk te overtuigen bewoners enerzijds, en de vaststelling dat de renovatiemaatregelen die dan wél worden uitgevoerd vaak niet grondig of zelfs ondoordacht zijn, laat staan dat ze voldoende toekomstgericht zijn.

Bert Vanderwegen is technisch adviseur bij Pixii. Dankzij opleidingen en onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland heeft Vanderwegen een grondige kennis opgebouwd van alle mogelijke bestaande oplossingen voor luchtdichtheid, mogelijke uitvoeringspraktijken, normen en meetmethodes, en relevante bouwfysica. Vanderwegen adviseert bedrijven over het uitwerken van luchtdichte bouwknopen,  het zoeken van luchtdichte oplossingen voor concrete projecten en luchtdicht bouwen rekening houdend met hun werkmethode en technische mogelijkheden. Hij verzorgt ook innovatie- en productadviezen voor producenten. Sinds 2007  geeft hij ook opleidingen over luchtdicht bouwen. Verder is Vanderwegen gespecialiseerd in bouwknopen en het opstellen van bouwdetails. Hij formuleerde vele planadviezen voor particulieren en professionelen, zowel voor nieuwbouw en renovatie, eengezinswoningen als tertiaire gebouwen.  Bert Vanderwegen deelt zijn kennis over dit onderwerp via gespecialiseerde opleidingen over het uitwerken van bouwknopen en bouwdetails.