Collectieve PV-installaties: een oplossing voor verhoogde zelfconsumptie

Deze lezing gaat dieper in op de zin of de onzin van het overmatig integreren van PV-panelen, al dan niet voorzien van opslagmedia. Vertrekkende vanuit de optimale opslag in functie van verbruik en geïnstalleerd PV-verbruik wordt dieper ingegaan op de diversiteit en gelijktijdigheid van verbruik om de best beschikbare oplossing voor te stellen van een - al dan niet – PV-installatie.  Gezien de warmtevraag heel wat meer mogelijkheden biedt in opslag wordt er dieper ingegaan op de gecombineerde zonnepanelen, waar zowel de elektrische als thermische opbrengst afgewogen wordt op het verbruiksprofiel.  Tot slot wordt aan de hand ven enkele technologische en maatschappelijke aspecten de economische haalbaarheid van dergelijke systemen toegelicht.
 

Jan Desmet is hoogleraar aan de UGent en doceert over power quality, grid management en meettechnieken. Zijn onderzoeksinteresses omvatten decentrale energieproductie, energieopslag en -beheer. Hij is lid van diverse deskundige colleges, senior lid IEEE, SC77A (IEC) en TC210 (CENELEC) lid. Daarnaast participeert hij in de CIRED TC, de CIGRE JWG C4.24 en de adviesraad van EASAC. Zijn onderzoeksgroep is ook lid van DERlab.
 

Lezing om 11.00 uur tijdens de expert day 'energetische renovatie van appartementsblokken'