Colruyt zet in op economisch rendabele circulariteit

De Colruyt Group is een grote onderneming in België, met meer dan 600 filialen en meer dan 30.000 werknemers. De totale winkeloppervlakte bedraagt 743.000 m2, zodat elke beslissing over duurzame infrastructuur een grote impact heeft. Colruyt streeft ernaar het eigen energieverbruik met hernieuwbare energie te dekken, verlaagde zijn CO2-afdruk met een goede 19 procent (gewogen aan de omzet) over 12 jaar en recycleert bijna 84 procent van zijn materialen. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in alle activiteiten van de Colruyt Group. De sustainable development goals van de VN zijn daarbij richtinggevend.

Voor zijn gebouwenbeheer leert Colruyt uit de sloop. Een aantal gebouwen zijn al oud en de materialen zijn niet altijd makkelijk te hergebruiken. Uiteraard gaat Colruyt bij nieuwbouw rekening houden met de lessen die het heeft getrokken uit de sloop en past het circulaire bouwprincipes toe. Diezelfde principes past Colruyt ook toe op technische installaties als grote koelsystemen, kantoormeubilair, winkelrekken enzovoorts. Oude winkelrekrasters met afwijkende maten worden bijvoorbeeld ingeschakeld als support voor gevelgroen.

Colruyt stapt samen met Vito in een Europees project rond betonrecycling. Colruyt levert praktijkervaring op via sloop en heropbouw van een winkel. Doel is het beton niet te downcyclen als granulaat voor bijvoorbeeld wegenbouw, maar hoger in de keten te hergebruiken. Ook cellenbeton wordt gerecycleerd. Hier onderzoekt Colruyt samen met gespecialiseerde bedrijven naar meer hoogwaardige recyclingmodellen. Elk materiaal wordt bestudeerd om het een zo hoogwaardig nieuw leven te geven, bijvoorbeeld verlijmde dakbedekking, oude isolatiematerialen enzovoorts.

Voor nieuwbouw wordt gekeken hoe op een economische rendabele manier (tco) zoveel materialen als mogelijk hergebruikt kunnen worden. Economische rendabiliteit is altijd een essentiële voorwaarde. Tools als TOTEM kunnen hierbij helpen. Maar ze zijn moeilijk om te gebruiken en bij TOTEM zijn de bestaande bibliotheken, vooral gericht op residentiële bouw, nog ontoereikend voor Colruyts patrimonium.

Ontdek de boeiende zoektocht van Colruyt Group op weg naar een klimaatneutrale en circulaire economie. In dit webinar maak je kennis met reële cases uit de praktijk. Meer info en inschrijven >>

Foto van Hilde Carens

Hilde Carens is een architecte van opleiding en heeft zich reeds tijdens de studies gespecialiseerd in ecologische en klimaatarchitectuur. Ze werkte een tijd als zelfstandig energiedeskundige en veiligheidscoördinator en sprokkelde later kennis bij o.a. VIBE vzw, Leefmilieu Brussel en het Vlaams Energiebedrijf. Bij Colruyt Group is ze gestart als projectleider bouw en energiedeskundige en later uitgegroeid tot projectleider duurzame infrastructuur waar ze zich nu achter circulaire bouwprojecten schaart.