Architectenvennootschap ar-te

ar-te en baev, verenigd in archipelago architects, dragen zorg² voor contextuele architectuur in relatie tot genezen, wonen, leren en werken. 
ar-te en baev dragen zorg voor de kwaliteit en ambitie voor projecten in de segmenten 
- ziekenhuizen
- wonen en zorg, psychiatrische zorg, onderwijs
- kantoren en complexe projecten voor organisaties, industrie en onderzoek.
ar-te en baev hebben hierin de voorbije decennia heel wat expertise opgebouwd en willen hierin als architect blijvend excelleren. Door de integratie van beide kantoren versterken wij deze knowhow en dit engagement.
ar-te en baev staan garant voor een zorgvuldig procesverloop. Elk project krijgt een ontwerpteam op maat. De opdrachtgever wordt door een degelijke en rationele aanpak heel nauw betrokken bij het ontwerp. Doorgedreven onderzoek naar de bredere context van elk project zorgt telkens voor het gewenste draagvlak. 

ONTWERPBENADERING
ar-te en baev zoeken binnen de context van elke projectopgave consequent naar een gezond en duurzaam evenwicht tussen vier speerpunten: programmatie, beleving, duurzaamheid en Total Cost of Ownership.
Hierbij worden de aspecten van programmatie, beleving en duurzaamheid gemaximaliseerd terwijl er wordt op toegekeken dat de TCO zo laag mogelijk is.

MARKTBENADERING
De naam voor het samenwerkingsverband ar-te I baev is ‘archipelago’, een verwijzing naar de archipelstructuur van de fusiegroep, een eenheid met aparte entiteiten per taalregime van de projecten: ar-te voor de Nederlandstalige markt, baev voor de Franstalige markt. 
De gemeenschappelijke ‘a’ verwijst naar hetgeen ons verbindt: ons streven naar contextuele architectuur. De magenta-kleur staat voor emotie, passie en begeestering.