Onderwijs Patrimonium Bisdom Gent (OPBG) vzw

Over ons

Biezekapelstraat 2
9000 Gent
België

De vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent (vzw OPBG) is een patrimoniumvzw die onderwijseigendommen wil borgen voor het organiseren van katholiek onderwijs in het bisdom Gent.

De vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent is gegroeid vanuit de vzw Bisschoppelijke Colleges. Waar oorspronkelijk enkel de bisschoppelijke colleges ondergebracht werden in deze vzw, is het nu een veel breder vehikel geworden. Steeds meer congregaties, parochiale en dekenale vzw’s en schoolbesturen dragen hun onderwijspatrimonium over aan de vzw OPBG.

Het doel van vzw OPBG is het verzekeren van het katholiek onderwijs in haar patrimonium, ook op lange termijn. De vzw wil op een solidaire wijze de infrastructuurnoden van de scholen waarvan de eigendom is ondergebracht in de vzw OPBG, ondersteunen.