ORI

Over ons

Kolonel Bourgstraat 105
1030 Schaarbeek
België

 

Missie

ORI behartigt de belangen van advies- en ingenieursbureaus in België. Dit doet ze door bij lokale, regionale en federale beleidsmakers de meerwaarde van innoverend ontwerpen voor de natuurlijke en gebouwde ruimte aan te tonen, door een billijke marktomgeving te creëren voor de diensten van advies- en ingenieursbureaus en door samen met haar leden in te zetten op innovatie en ontwikkeling met als doel de realisatie van een duurzame, gezonde en veilige omgeving.
 

Doelstellingen

Ondersteunen

ORI ondersteunt en versterkt de leden in hun bedrijfsomgeving, door het verbeteren van hun marktomgeving via lobbywerk, door het aanbieden van tools en van diensten en door het uitbouwen van een netwerk bij relevante partners.

Opiniëren

ORI biedt een onderbouwde stem in het debat over een duurzame economie en samenleving. Ze toont de meerwaarde van advies- en ingenieursbureaus aan, maakt haar standpunten kenbaar en is een referentie over de rol van haar leden in de realisatie van een duurzame, gezonde en veilige samenleving.

Activeren

ORI zorgt ervoor dat haar leden trots zijn op hun sectororganisatie, dat ze betrokken zijn bij de organisatie en zich ook met ORI willen associëren. ORI moedigt potentiële leden aan om lid te worden. Dit doet ze door haar leden in het voetlicht te plaatsen en haar diensten efficiënt te organiseren.