Regie der Gebouwen

Over ons

Guldenvlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
België
02 541 65 11

De Regie der Gebouwen: de vastgoedexpert van de federale staat

De Regie der Gebouwen is een instelling van openbaar nut die instaat voor de huisvesting van de federale ambtenaren in kwalitatief hoogstaande werkruimten en voor de instandhouding van het federale architecturale erfgoed.

Haar takenpakket omvat zowel het beheer en het onderhoud van de bestaande federale onroerende goederen alsook nieuwbouw-, renovatie- en restauratiewerken.

De beheerde vastgoedportefeuille omvat 889 gebouwen (ongeveer 4,72 miljoen m²) die eigendom zijn van de Belgische Staat en 418 gehuurde gebouwen (ongeveer 2,88 miljoen m²) - ref. september 2014.

De kernwaarden van de Regie zijn integriteit, professionalisme, teamgeest, verantwoordelijkheid en samenhorigheidsgevoel.

De Regie der Gebouwen hecht ook veel belang aan duurzame ontwikkeling en houdt hiermee zoveel mogelijk rekening bij haar projecten.

Het beheerde patrimonium omvat enkele architecturale en historische pareltjes zoals het Magrittemuseum, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Muziekinstrumentenmuseum, de Koninklijke Muntschouwburg, de Hallepoort, de Japonse toren en de Congreskolom.

Voor de huisvesting van de federale ambtenaren huurt de Regie der Gebouwen kwalitatief hoogwaardige kantoren of treedt zij zelf op als bouwheer. Voor grote projecten wordt er samengewerkt met privé-partners. In 2013 won de Regie der Gebouwen trouwens de PPP-award voor publiek-private samenwerkingsprojecten.

De Regie der Gebouwen staat ook in voor de bouw van de Europese scholen in België en treedt als bouwheer op voor de Europese Raad.

Meer info op www.regiedergebouwen.be of www.nieuwegevangenis.be