UGent - Vakgroep Architectuur en Stedebouw

Over ons

Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
België
09 264 41 85

Globale beleidslijn van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw

 

De vakgroep Architectuur en Stedenbouw stelt zich tot doel hoogstaand onderwijs te verzorgen, jonge onderzoekers op te leiden, en hoogstaand onderzoek te verrichten, met aandacht voor de ontwerpcomponent van de architectuurdiscipline, in de kennisvelden van architectuur, bouwtechniek en stedenbouw.

Het betreft onderwijs en onderzoek in

  • Theorie en geschiedenis van de architectuur, de constructie en de stedenbouw
  • Bouwtechniek, bouwfysica en installatietechnieken
  • Architectuur- en stadsontwerp inc. ontwerpondersteunende kennisvelden, vb. architecturale representatietechnieken en computer aided design.

De vakgroep verzorgt ook maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening waarbij op expertise in de vermelde kennisdomeinen beroep gedaan wordt.

Op het vlak van onderwijs in ingenieurswetenschappen: architectuur wordt gestreefd naar een actuele en brede ontwerpersopleiding, die geschraagd wordt door de technische en wetenschappelijke basiskennis van de ingenieur en door een ruime historische en theoretische contextualisering van de architectuur en de stedenbouw.

Het onderwijs, zeker tijdens de masteropleiding, wordt enerzijds gevoed door het actief onderzoek verricht in de onderzoeksgroepen en de laboratoria van de vakgroep, en is anderzijds betrokken op de ontwerppraktijk en de actuele ontwikkelingen in de architectuur en de stedenbouw.

Dit steunt op een brede intellectuele en culturele openheid, en op een actieve deelname aan de internationalisering van het onderzoek en het onderwijs.