Complexiteit van na-isolatie van historisch metselwerk toegelicht aan de hand van enkele gevalstudies

Lezing om 11:15 uur tijdens de expert day 'Energie-efficiënt erfgoed'

Bij de meeste erfgoedprojecten is de buitengevel beschermd en biedt binnen-isolatie de enige mogelijkheid om de thermische weerstand van opake delen in de gevel te verhogen. Daarnaast kan het vochtgedrag van historisch metselwerk sterk variëren. Het type baksteen, de samenstelling van de mortel, het gebruikte metselverband, detaillering en staat van de gevel bepalen in sterke mate het vochtgedrag van de wand en dus ook hoe de wand zal reageren op het toevoegen van binnen-isolatie.

Deze presentatie tracht aan de hand van concrete gevalstudies een duidelijke kijk te brengen op de complexiteit van vochttransport bij historisch metselwerk, en bij hoe hiermee om te gaan bij de keuze van binnen-isolatie. Hierbij ligt de focus op de verschillende stappen van het proces om tot een duurzame oplossing te komen rekening houdend met de vaak zeer specifieke randvoorwaarden die erfgoedprojecten met zich meebrengen.

Jelle Langmans

Jelle Langmans is vennoot bij het bouwfysisch studiebureau Bauphi in Gent. Bauphi is gespecialiseerd in projectbegeleiding en adviezen op vlak van hygrothermische prestatie-analyse van bouwdelen, energie en comfort in gebouwen voor zowel uitdagende nieuwbouw als renovatie van erfgoed. Daarnaast is Jelle verbonden aan de Faculteit Industriële Wetenschappen van de Uhasselt waar hij de vakken 'Bouwfysica' en ‘Duurzaam Bouwen’ doceert.